Thời bao cấp có rất nhiều loại tem phiếu, không thể nhớ hết được. Ví dụ Phiếu chứng nhận máy thu thanh chẳng hạn, tui quên khuấy đi mất. Còn các loại tem gạo, tem vải, tem đường thì nhiều vô kể. Trung ương phát hành rồi về tỉnh còn phát hành tem phiếu riêng, lại còn quân đội, công an, khu này khu kia, miền Nam miền Bắc, nhiều lắm. Năm nay phát hành loại này, năm sau phát hành loại khác. Nếu sưu tập đầy đủ có lẽ lên đến ngàn loại. Tui cũng sưu tầm được gần trăm loại, nay chọn một số loại tiêu biểu trưng ra cho bà con xem, để nhớ một thời hào hùng một thời đau khổ, hi hi.


5

10( Cảm ơn bạn qwaser.nguyen đã sưu tầm và gửi cho những hình ảnh quý hiếm này )

//

Chiều 13/1, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường và lãnh đạo Hà Nội và TP HCM đã đăng đàn tại Đại hội Đảng XI, đề xuất các giải pháp đột phá để phát triển đất nước.
> ‘Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ trong Đảng’

Đại biểu Võ Hồng Phúc. Ảnh: Hoàng Hà.
Đại biểu Võ Hồng Phúc. Ảnh: Hoàng Hà.

Đại biểu Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư: Hài hòa giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Việt Nam là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh so với khu vực và thế giới. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 theo giá thực tế đạt trên 101,6 tỷ USD, bình quân đầu người đạt 1.160 USD. Năng lực sản xuất nhiều ngành kinh tế tăng đáng kể. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, một số cân đối lớn của nền kinh tế (ngân sách nhà nước, cán cân thanh toán tổng thể, nợ quốc gia và dự trữ ngoại tệ…) cơ bản được đảm bảo.

Yếu tố thành công, quan trọng nhất là sự lãnh đạo của Đảng. Kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng kinh tế năm 2008 đã minh chứng điều này. Chúng ta đã có sự đồng thuận xã hội, tạo nên thống nhất trong Đảng, thành công này không dễ gì các nước khác có được.

Muốn thực hiện được tốt nghị quyết thì trong nội bộ Đảng từ cơ sở đến trung ương phải thống nhất từ tư tưởng, chỉ đạo tới hành động. Muốn thống nhất phải đoàn kết. Đó là bài học để chúng ta thấm nhuần để phát huy trong thời gian tới. Tôi nhận thấy có bài học là mỗi đảng viên khi xác định đúng vị trí, chịu sự phân công của Đảng sẽ tạo được sự toàn tâm toàn ý rất nhiều. Tôi làm tốt được công việc cũng nhờ 3 chữ: Đảng phân công.

Thời gian tới, theo tôi cần đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Trong 10 năm qua, nền kinh tế nước ta đã phát triển khá nhanh, nhưng thực tiễn cho thấy, trong phát triển nhanh phải đặc biệt coi trọng tính bền vững, phải kịp thời chuyển đổi mô hình tăng trưởng, giải quyết hài hòa mỗi quan hệ giữa phát triển theo chiều rộng và phát triển theo chiều sâu; giải quyết hợp lý giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng.

Đại biểu Phạm Khôi Nguyên.
Đại biểu Phạm Khôi Nguyên.

Đại biểu Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường: Đổi mới tư duy, có những giải pháp mang tính đột phá. Thứ nhất cần kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng năng lực nội sinh nhằm sử dụng và phát triển các công nghệ tiết kiệm tài nguyên, phát triển kinh tế xanh.

Thứ hai là đẩy mạnh cơ chế kinh tế hóa, chuyển đổi quyết liệt cơ chế nặng về “bao cấp”, “xin – cho”, nặng về kiểm soát hành chính trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường sang cơ chế thị trường, nâng tầm đóng góp của ngành tài nguyên và môi trường trong nền kinh tế quốc dân. Thứ ba là hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, không rõ trách nhiệm.

Ngoài ra, chúng ta cần nâng cao hơn nữa nhận thức về nguy cơ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao đối với sự phát triển bền vững. Theo dự báo, Việt Nam là một trong số những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Nhiều vùng ven biển, một phần lớn đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng sẽ bị ngập nước biển trong tương lai. Nếu nước biển dâng cao 1 m thì 90% diện tích các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập hầu như hoàn toàn, tổn thất với GDP khoảng 10%.

Trong thời gian tới cần tiếp tục kiện toàn hệ thống cơ quản lý nhà nước về môi trường. Lực lượng cán bộ quản lý môi trường hiện mới chỉ khoảng 10 người trên 1 triệu dân, trong khi tỷ lệ này ở Trung Quốc là 20 người, Thái Lan là 30 và Malaysia là 100.

Đại biểu Vũ Hồng Khanh. Ảnh: Hoàng Hà.
Đại biểu Vũ Hồng Khanh. Ảnh: Hoàng Hà.

Đại biểu Vũ Hồng Khanh Phó chủ tịch UBND Hà Nội: Đẩy mạnh kinh tế tri thức. Việt Nam có đủ năng lực và điều kiện để thực hiện thành công đường lối phát triển kinh tế tri thức – đường lối táo bạo, đầy tính sáng tạo. Để phát triển nền kinh tế tri thức hiệu quả, cần khẩn trương xây dựng Chương trình phát triển kinh tế tri thức mang tầm cỡ quốc gia, coi đây là “trục” của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại.

Tập trung ưu tiên xây dựng hai trung tâm quốc gia về công nghệ cao ở Hà Nội và TP HCM, coi đây là mẫu hình, là đầu tàu phát triển khoa học – công nghệ- công nghiệp của cả nước.

Phát triển các khu công nghiệp – công nghệ cao cấp vùng, với hạt nhân là các Vườn ươm công nghệ – Vườn ươm doanh nghiệp hiện đại, thay thế các Khu công nghiệp kiểu cũ, đang tỏ ra kém hiệu quả, thậm chí cản trở sự phát triển. Cần lôi kéo, thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia, có tiềm lực khoa học – công nghệ, tài chính mạnh đầu tư vào Việt Nam; khuyến khích họ xây dựng các trung tâm nghiên cứu – phát triển, tạo kênh để từ đó tri thức công nghệ lan tỏa rộng rãi ra toàn bộ nền kinh tế.

Đại biểu Nguyễn Văn Đua, Phó bí thư thường trực TP HCM: Chuyển từ cơ cấu kinh tế địa phương sang cơ cấu kinh tế vùng. Trong giai đoạn tồn tại nền kinh tế kế hoạch hóa, nhiều tỉnh đã từng bước mở rộng về quy mô diện tích để xây dựng thành những nền kinh tế có cơ cấu hoàn chỉnh (công – nông nghiệp), nhưng khi chuyển qua kinh tế thị trường, tư duy cơ cấu kinh tế tỉnh vẫn không mấy thay đổi, dù nhiều tỉnh đã được chia tách nhỏ hơn.

Trong khi đó, chúng ta hình thành các vùng kinh tế, đặc biệt là 3 vùng kinh tế trọng điểm ở cả 3 miền, nhưng trên thực tế vẫn chưa có chính sách và cơ chế vận hành để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng. Tình trạng trên dẫn đến phân tán nguồn lực sản xuất quốc gia, đầu tư công và cả đầu tư tư nhân cũng bị dàn trải; các vùng kinh tế trọng điểm không có sức mạnh của liên kết vùng. Khái niệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nhìn ở quy mô nền kinh tế quốc gia và các vùng kinh tế để có sự liên kết về chức năng kinh tế của chính quyền địa phương.

Thực tiễn đối với TP HCM, với vị trí địa lý phát triển trong lịch sử có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ và Tây Nguyên trong phạm vi hẹp hơn, thành phố đã và đang là “hạt nhân” trong mối quan hệ mang “tính cơ cấu” của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nếu có chính sách thúc đẩy và cơ chế điều hành phù hợp sẽ nâng cao được chất lượng tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị bền vững cho cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đồng thời tạo động lực cho sự phát triển của cả miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Hoàng Khuê – Việt Anh\

( Vnepress )

Hai ứng viên có sức mạnh ngang ngửa chạy đua chức vụ Tổng Bí thư đó là: ÔNG TRƯƠNG TẤN SANG VÀ ÔNG NGUYỄN TẤN DŨNG ?
Wikileaks vừa công bố bức điện của Đại sứ Mỹ tại Hà Nội, Michael Michalak, bình luận về ban lãnh đạo mới của Việt Nam sau đại hội Đảng.

Khi mà có đến 6 trong số 15 ủy viên Bộ chính trị dự kiến về hưu thì, ”Thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là hai ứng viên hàng đầu để thay Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh,” theo bức điện mà Bấm Wikileaks tiết lộ về Việt Nam.

Vào Bộ chính trị từ năm 1996 cả ông Dũng và ông Sang đầu có nhiều ảnh hưởng trong Đảng – Chính phủ, và ”có lẽ là hai nhân vật chính trị có nhiều quyền lực nhất ở Việt Nam”.

Vấn đề là hai ông đều là người miền Nam do vậy người ta đoán có lẻ ông Sang sẽ bị loại theo qui ước chân vạc ba miền.

Nếu ông Dũng không đứng đầu Đảng thì có nhiều khả năng ông sẽ ngồi lại ghế thủ tướng.

Trong trường hợp đó, hai ứng viên mạnh khác là Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng, và ủy viên mới nhất của Bộ Chính trị là Trưởng ban Văn hóa Tư tưởng, Tô Huy Rứa, bức điện viết.

Đại sứ Mỹ nhận xét ông Dũng và ông Sang không chuộng cải cách chính trị như là cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhưng mọi người biết họ ”thực dụng, theo kinh tế thị trường, và đều muốn có thêm những bước tiến trong quan hệ với Hoa Kỳ”.

Bức điện đánh giá ông Trọng cũng tương tự, nhưng ông Rứa thì hoàn toàn khác vì việc ông được vào Bộ chính trị ”phản ánh và khẳng định khuynh hướng bảo thủ”.

”Vai trò của ông trong tiến trình chuyển đổi lãnh đạo của Việt Nam sẽ cho thấy sự tự do hóa chính trị – hiện đang ngưng – có được tiếp tục sau 2011, hay sẽ vẫn bị bóp nghẹt.”

Ngày càng già

Độ tuổi tối đa 67 (tăng từ 65 ngay trước Đại hội X) có lẽ sẽ được áp dụng tại đại hội lần này, theo các nguồn tin của Sứ quán Mỹ.
Ông Nguyễn Phú Trọng cũng được nêu tên trong phần tiết lộ của Wikileaks

Nếu vậy các ông Nông Đức Mạnh (71t), Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết (69t), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm (67t), Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (67t) sẽ về hưu và người ta phải quyết định trường hợp của ông Nguyễn Phú Trọng (67t) nếu bầu ông là Tổng Bí thư.

Cho chức vụ cao nhất trong đảng này, thì ông Dũng và ông Sang ngang ngửa nhau trong Bộ chính trị, nhưng người ta nhắc nhiều đến ông Sang hơn, theo bình luận của Đại sứ Mỹ.

Trong tư cách Thường trực Ban bí thư, ông Sang trông coi công chuyện hàng ngày của đảng, nhờ vậy ”củng cố được vị thế trong Ban chấp hàng trung ương”.

Mặc dù phần nào mang tiếng trong vụ án Năm Cam, ông Sang được cho là ”người môi giới quyền lực chủ yếu của Đảng trong nhiều lĩnh vực, kể cả trong kinh tế,” bức điện viết.

Một số nguồn tin của Sứ quán Mỹ nói ông Sang trên thực tế đã bắt đầu thay thế Tổng bí thư.

Cũng theo bức điện, một số nguồn tin khác nghĩ ông Mạnh từ một thời gian qua vẫn ở vị trí chỉ huy nhưng không quyết định chính sách mà đã chuyển sang công tác xây dựng đảng.

Trong khi đó, tham vọng làm Tổng bí thư của ông Dũng đã bị ảnh hưởng sau những chỉ trích về chủ trương khai thác bauxite, Đại sứ Mỹ nhận định.

”Tuy vậy đa số các nguồn tin nghĩ rằng ông Dũng trong vị thế tốt để duy trì ghế thủ tướng,” theo nội dung bức điện mà Wikileaks tiết lộ và được báo The Guardian ở Anh công bố đúng ngày Đ̣ai hội XI khai mạc 12/1/2011.
( Nguồn; BBC )
13:19 | 12/01/2011
(ĐCSVN) – Sáng nay (12-1), tại phiên khai mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) tại Đại hội XI. Sau đây là toàn văn Văn kiện quan trọng này.

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng (khóa X), trình bày
Báo cáo Chính trị tại Đại hội XI của Đảng (Ảnh CPV)

(Đọc tiếp…)

Tùy bút của Phạm Viết Đào.

Hôm nay đúng 8 giờ ngày 12/1/2011,tại Trung tâm hội nghị quốc tế Mỹ Đình Hà Nội đã chính thức khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Thời tiết Hà Nội hôm nay nói riêng và khu vực miền bắc nói chung đang tiếp tục phải hứng chịu một đợt rét đậm, rét hại hy hữu, kéo dài bất thường…Theo cơ quan dự báo thời tiết thì đợt rét đậm rét hại tiếp tục bổ sung, tăng cường cho tới ngày 20/1/2011, nghĩa là cho tới lúc bế mạc Đại hội Đảng ? Cơ quan dự báo thời tiết còn dự báo đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài qua Tết Nguyên Đán ?
Sự giở quẻ của thiên nhiên vốn luôn tiềm ẩn nhiều bất trắc, ẩn họa; sự ngẫu nhiên hay đây thật sự là “điềm” mang ẩn ý, thông điệp gì đây của trời, của đất?
Quan sát những biến cố lớn của lịch sử, trước các biến cố lớn thường có các hiện tượng thiên nhiên kèm theo như một chỉ dẫn, một điềm báo khó lòng giải thích ?


Rồng Vàng hiện về trên Đền Đô vào dịp giỗ…

Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, sử sách đã ghi Rồng Vàng xuất hiện! Nhà Lý đã tồn tại được 216 năm.

Cụ Rùa thương tích đầy mình trong năm Đại lễ ngàn năm Thăng Long…

Lê Lợi dựng đế nghiệp ở Thăng Long, Rùa Thiêng nổi lên đòi lại kiếm; Phải chăng Rùa Thiêng muốn báo với Thái Tổ rằng: Bệ hạ không còn cần đến gươm đao nữa, yên trí mà làm ăn, xây dựng và kiến thiết đất nước? Triều Lê tồn tại và kéo dài được 361 năm ?

Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Hà Nội hứng chịu những trận mưa như trút nước: Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa…
Còn nhớ, sau Đại hội Đảng IV, Hà Nội cũng đã hứng chịu một đợt rét đậm rét hại xuống tới 6 độ C; sau đó thì xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc.

Trong những ngày khai mạc Đại lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long, Hắc Rồng xuất hiện ở phía đông bắc chân trời ?
Ít khi thời tiết mùa đông Hà Nội rét dưới 10 độ C, và cũng ít khi rét đậm, rét hại kéo dài cả tháng trời ?
Con dân trăm họ hướng về Đại hội Đảng, nhìn vào thiên tượng trời đất, chỉ mong cho Đảng cầm quyền, khi đã tự mặc định mình là Thiên Sứ, nhận đứng ra chăn dắt trăm họ thì phải nhận cho hết cái phần trách nhiệm cao cả, thiêng liêng đó! Chăn dân, chăn dắt trăm họ chứ không chỉ chăn dắt cho mỗi dòng họ của riêng mình, cho những ai thuộc Đảng mình cho dù họ là người ưu tú nhất, xứng đáng nhất. Việt Nam có 86 triệu dân trong khi đó chỉ có 3,6 triệu đảng viên. Sứ mạng chăng dân đừng đểt mất lòng dân như Nguyễn Trãi từng mong mỏi.
Muốn hoàn thành được Thiên Sứ thì Đảng phải tự nâng mình lên, phải thường xuyên có sự trao đổi chất, tiếp máu để trở thành một sinh thể sống khỏe khoắn, giao cảm, giao hòa máu thịt với nhân dân, ngang tầm với trí tuệ, khát vọng, xứng đáng với tâm đức, tâm gương của một đảng cầm quyền.
Muốn được như vậy, Đảng nên tránh biến mình thành như một thứ đền thiêng ngự trị, buộc người ta phải thờ cúng mỗi khi tết nhất, ngày rằm, ngày đầu tháng. Chỉ có như vậy, Đảng mới đủ khả năng chèo lái được con thuyền dân tộc vượt qua các thác ghềnh hiểm trở, mới tận kết được lòng dân, sức dân đưa dân tộc hướng về phía trước.
Trong lịch sử đã không ít những triều đại lập được không ít chiến công hiển hách nhưng rồi lại tàn suy nhanh:”Nhà Đinh mở ra nền độc lập dân tộc sơ khai chỉ kéo dài vương triều của mình trong vòng 12 năm vì nội triều tàn sát lẫn nhau; nhà Trần võ công hiển hách như vậy, 3 lần đánh thắng quân Nguyên nhưng triều đại cũng chỉ kéo dài được hơn 175 năm; cái kết cục tàn suy vì sị kéo bè kéo cánh của dòng tộc nhà Trần quá đáng, chỉ biết chăm lo cho dòng họ của mình dẫn đến lòng dân ly tán, oán ghét; nhà Lê tàn suy vì cái đám vua quỷ, vua lợn sau này hèn, đụt, tàn ác, gian tham cuối cùng đành phải dựa vào Chúa Trịnh để giữ ngai vàng hư vị; Tây Sơn 10 ngày quét sạch 29 vạn quân Thanh nhưng lại tàn suy nhanh vì mất cảnh giác với phương Bắc; nhà Nguyễn Gia Long để mất nước vì không cân bằng được quan hệ Đông- Tây, trong ngoài.Hồ Quý Ly nhà cải cách lớn nhất lịch sử với những liệu pháp sốc; xây dựng cả một tòa thành Tây Đô hũng vì ngang tầm với các tòa thành trung cổ châu Âu thế nhưng cũng chỉ tồn tại được 7 năm; Nhà Mạc có lúc cũng tạo nên sự hưng thịnh cho đất nước, triều đại có tư duy biển, gốm sứ nhà Mạc sang cả châu Âu thế nhưng vương triều này cũng chỉ tồn tại 66 năm vì không biết lựa thời, chọn thế…
Thế kỷ XXI là một giai đoạn lịch sử vô cùng trọng đại của dân tộc; bao cơ hội mở ra và bao nguy cơ đang rình rập con đường phát triển vươn lên của đất nước, dân tộc.Đảng hãy vững tin và chỉ khi dựa được vào dân tộc mình; muốn thế phải biết khoan sức dân thông qua những việc làm cụ thể, hữu ích.. Có như thế Đảng mới làm tròn sứ mạng của mình.
Nếu Đảng không có cách khắc phục căn bệnh cố hữu thường mắc của một đảng cầm quyền, một đảng mặc định mình là “thiên sứ”, đó là các căn bệnh: Chủ quan, tự mãn, độc đoán,  xô đẩy tới các hành động tham tàn, bất chấp lòng dân, pháp luật, lẽ phải, đạo lý… dấu hiệu tàn suy của một chế độ, một vương triều mà lịch sử đã từng in dấu…
Nếu không có sự thay đổi mang tính cách mạng, nếu không đáp ứng được vai trò của lịch sử, khát vọng vươn dậy của cả dân tộc sau một ký nguyên nô lệ, chiến tranh loạn lạc, thì cái giá lạnh của đất trời sẽ trở thành giá lạnh của lòng người ?
Phải chăng đây là một thông điệp nhãn tiền, một điềm cảnh báo mà trời đất, lòng dân muốn thông điệp tới các đại biểu tham dư Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI !
P.V.Đ
Đăng bởi: phamvietdaonv | 31.12.2010

CHÚC MỪNG XUÂN TÂN MÃO CỦA BLOG PHAMVIETDAONV

https://i0.wp.com/1.bp.blogspot.com/_qyw5L4xQJmg/TR5c2c-OiDI/AAAAAAAAA48/dNmsXKgR-xk/s1600/Chuc-mung-Nam-moi_07.jpg

Hôm nay, ngày 1/1/2010, ngày đầu tiên của năm 2011, một năm đất nước hứa hẹn sẽ có nhiều biến cố, thử thách; Một năm đòi hỏi mỗi gia đình, mỗi thần dân phải tiếp tục sử dụng trí tuệ nhạy bén, mẫn tiệp của CON MÈO để nghênh tiếp, để thích ứng và để thành đạt …

Nhân dịp Tết đến Xuân về, xin gửi lời cảm tạ tới tất cả các quý vị xa gần, những bà con cư dân mạng đã quan tâm, chia sẻ, động viên, góp ý cho blog Phamvietdaonv…
Xin chúc các quý vị, bè bạn, bà con blogger xa gần một năm mới an khang, thịnh vượng; một năm Tân Mão thật sự PHÚC- LỘC-THỌ !
Đón mừng Xuân Tân Mão năm nay, chủ Blog đã nhận được lời chúc mừng năm mới của: Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam Dumitru Olaru; Cựu Đại sứ Romania tại Việt Nam, nhà văn Constantin Lupeanu; Vợ chồng nhà ngoại giao Romania Ovidiu-Costea Carmen; các nhà văn Romania Valeriu Butulescu, Valeriu Stancu; hle@worldbank.org” các bạn Trần Đình Trung, Le Nguyen Nguyen, Phạm Văn Cường, nhà thơ Trần Nhuận Minh…
MỘT LẦN NỮA XIN GỬI VẠN LỜI CẢM TẠ TỚI TẤT CẢ CÁC QUÝ VỊ !
Nhà văn Phạm Viết Đào.
Châu Xuân Nguyễn.
(CXN_1076_122510) – Việt Nam bây giờ ngang bằng với Mông Cổ và Bangladesh về uy tín tài chánh quốc tế; tiền bảo hiểm nợ tài chánh sẽ tăng thêm 3.05% mỗi năm vì bảo hiểm nợ (eg. Phố Wall cho mượn 8%/năm). Nếu họ liều cho Việt Nam mượn thay vì cho mượn 186 quốc gia khác cũng hết sức muốn vay vốn  thì tất cả Công ty Việt Nam sẽ  phải trả lãi vay ít nhất 11.05%/năm. Với số nợ 600 triệu usd của Vinashin vay này, Credit Suises phải trả thêm 18 triệu 300 ngàn usd bảo hiểm nợ và họ sẽ đòi VN lại, rất có khả năng họ đòi hết 600 triệu 1 lần luôn, nếu như phía Việt Nam không giải trình các biện pháp thanh toán nợ một cách có khả thi.

Cả thị trường tài chánh thế giới shock mạnh khi biết VN không trả đúng hạn số tiền 60 triệu usd của Vinashin vay. Thông tin lan truyền trên thế giới bởi ccs tổ chức đánh giá tín dụng quốc tế như Bloomberg, Moody, Standard and Poor’s. Tất cả công ty tài chánh trên thế giới đều biết rõ và theo dõi tin trên một cách sát sao xem phản ứng của phía Việt nam sẽ ra sao, ngay cả GS Carl Thayer một chuyên gia nổi tiếng về Việt Nam còn ngạc nhiên, ông Carl Thayre nói rằng đây là một cú đòn mạnh làm thiệt hại đến uy tín và danh dự của Thủ tướng  Dũng rất sâu sắc. (Đọc tiếp…)

Bình luận nhanh của Hai Xe Ôm:

Lạm phát cao không phải do quản lý tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước do Ngài Nguyễn Văn Giàu đứng đầu mà có khi do: các thế lực thù địch,do đám chợ đen trong đó có cả đám xe ôm cũng nên; có khi còn do cái sự quấy nhiễu của cáo ông gì ở chốn…cao xanh?! Hu…hu…hu…
Thưa Ngài Nguyễn Văn Giàu, lạm phát diễn giải một cách nôm na là: nhu cầu chi cao hơn so với khả năng kiếm ra được tiền; cái tình trạng này thường xảy ra khi mà chủ nhân của cái guồng quay tiền- hàng này yếu, lập bập, bóc ngắn cắn dài; ăn bữa hôm không lo nổi bữa mai… Chính cái sự không kiểm soát, vận hành được cái guồng quay đó một cách căn cơ,cho nó thông đồng bén giọt nên mới sử dụng đến miếng võ in thêm tiền ra để mà chi, để cứu nguy trước mắt ? Đó chính là nguyên nhân dẫn tới lạm phát. Một kẻ “u tì quốc” về tiền tệ cũng đủ khả năng bóc mẽ ra cái trò “cờ gian bạc bịp” của ông.
Tôi đồng ý với ông: Lạm phát cao hiện nay không do quản lý tiền tệ trực tiếp gây ra mà do quản lý điều hành kinh tế của Chính phủ, ông là một thành viên góp phần vào trong đó. Ông phải minh bạch điều đó chứ không được phép chạy làng trách nhiệm.
Dưới góc độ quản lý tiền tệ tại sao ông không tham mưu cho Chính phủ cần siết chặt các khoản chi tiêu, tích cực chống tham nhũng, chi tiêu lãng phí; loại bỏ việc đầu tư tiền vào các dự an giời ơi, kiểu như Vinashin…Chính hệ thống Ngân hàng các ông thẩm định các dự án vay vốn để rồi đẩy Vinashin hiện nay trở thành Chúa Chổm chứ ai? Các ông không biết trước hệ lụy mà Vinashin phải gánh hay các ông cố tình ?
Hiện nay, vốn liếng của nền kinh tế quốc dân đến trên 40 % nằm trong tay các tập đoàn kinh tế nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước? Đố bảo một doanh nghiệp tư nhân nào mà khả năng chỉ làm ra 1 đồng nhưng lại vung tay chi 2 đồng? Nếu có loại doanh nghiệp tư nhân đó thì cũng chỉ lừa được một lần rồi sập tiệm. Ai cho vay tiền mà vung tay quá trán…Lạm phát hiện nay về bản chất: do các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước, dùng quyền lực nhà nước, dùng phạm vi ảnh hưởng và cái thế của ông nọ, bà kia mà móc tiền nhà nước ra chi tiêu vô tội vã nên mới dẫn tới rối loạn thì trường, lạm phát cao, đồng tiến mất giá, giá cả leo thang?
Ai in tiền ra ? Đám xe ôm chăng ? Ai để cho nền kinh tế không vận hành theo đúng quy luật cung cầu của kinh tế thị trường? Ai để cho cái thực trạng quản lý tiền- hàng theo kiểu: mạnh thằng nào thằng ấy xơi, thằng ấy chụp giật, thằng ấy chia thưởng, thằng ấy được vay vốn, cấp đất để chụp cơ hội đầu tư? ! Thống đốc khẳng định đã điều hành tiền tệ đúng với trách nhiệm được giao ? Lỗi không của ông thì của ai ? Sao ông không chỉ ra để mà trị, mà khắc phục !
Ngài Nguyễn Văn Giàu không chịu nhận lỗi về mình, việc này có khác chi kẻ chuyên nghề cờ gian bạc bịp; tất nhiên nạn nhân cuối cùng vẫn là những ông nhà quê, những người nhẹ dạ cả tin
Thưa với ông Nguyễn Văn Giàu,
Dù nền kinh tế có như thế nào; Dù có lạm phát và giá cả leo thang đến đâu thì ông vẫn là ông Nguyễn Văn Giàu; ông không bao giờ là ông Nguyễn Văn Nghèo nên ông muốn nói kiểu gì, muốn phát kiểu gì mà chẳng được ?!

H.X.Ô.
Thống đốc Nguyễn Văn Giàu khẳng định đã điều hành tiền tệ đúng với trách nhiệm được giao. Ảnh: Nhật Minh

Thống đốc khẳng định đã điều hành tiền tệ đúng với trách nhiệm được giao. Ảnh: Nhật Minh

Giải trình trước Ủy ban Kinh tế và Thường trực Quốc hội sáng nay, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu thừa nhận những căng thẳng về lãi suất thời gian qua đã ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống kinh tế. Tuy vậy, không ít diễn biến lại nằm ngoài tầm với của chính sách kinh tế.
(Đọc tiếp…)

Ảnh TTXVN
Riêng đối với một số ý kiến mang động cơ xấu, lợi dụng việc góp ý để hoạt động chống đối, phá hoại !

Lời bình của Blog Phamvietdaonv: Lời tuyên bố cứng rắn trên trong Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vừa mang tính răn đe, vừa mang tính dọa nạt đối với những kẻ mang động cơ xấu, lợi dụng việc góp ý xây dựng để hoạt động chống đối…Qua tuyên bố này chứng tỏ BCHTW Đảng kiên quyết giữ vững lập trường đã lựa chọn. Do vậy, những ai mong muốn góp ý với Đảng thì phải hết sức cẩn thận, vừa để tránh khỏi bị mất thì giờ mà có khi còn bị hiểu nhầm là có động cơ xấu mà oan gia !
Có nên phân biệt đối sách:Những ý kiến nếu đúng là của các thế lực thù địch đến từ Mỹ, từ Tàu thì phải răn đe, dọa nạt; chỉ có điều nếu ý kiến đó bản chất vẫn là của đồng chí mình, song vì một động cơ nào nào mà bị xếp vào diện phải răn đe, dọa nạt thì hơi bị nặng nề !
Nghiên cứu kỹ bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Hội nghị lần thứ 14 BCHTW Đảng kỳ này thấy khác mọi kỳ họp khác; các kỳ họp khác thường được khóa kết bằng nhận định: Hội nghị thành công tốt đẹp; còn lần này câu khóa kết có khác hơn, đó là:”Sau 10 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã hoàn thành chương trình đề ra ?”
Người đọc cảm thấy băn khoăn: hoàn thành chương trình đề ra nhưng chắc còn có chuyện này, chuyện kia chưa mỹ mãn lắm thành ra không được khóa bằng cụm từ thông dụng trên ?
Hàng năm, các đảng viên tại các chi bộ thường được bình xét thi đua và xếp loại đảng viên vào 3 danh hiệu: Hoàn thành nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…Như vậy căn cứ vào câu khóa kết của TBT trong diễn văn bế mạc ngày 22/12/2010 thì chất lượng của Hội nghị Trung ương 14 vừa rồi sắp xếp vấn đề nhân sự Đại hội Đảng XI chỉ có thể được xếp ở mức loại đầu tiên: Hoàn thành nhiệm vụ nhưng chưa Tốt !
Một vấn đề đáng lưu ý: các báo như Nhân Dân, Vietnamnet, Báo điện tử ĐCSVN và nhiều báo khác đều đăng nguyên văn Diễn văn phát biểu bế mạc của TBT Nông Đức Mạnh theo bản tin TTXVN; riêng báo Công an nhân dân điện tử lại không đăng nguyên văn mà lại lược đăng. Theo dõi bài lược đăng trên CAND không thấy có đoạn:”Riêng đối với một số ý kiến mang động cơ xấu, lợi dụng việc góp ý để hoạt động chống đối, phá hoại, Ban Chấp hành Trung ương bày tỏ thái độ kiên quyết phê phán và dứt khoát bác bỏ…” Báo CAND không đưa đoạn này vì nhạy cảm chăng ? ( ** )
Thưa các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, 

Thưa các đồng chí dự Hội nghị,

Sau 10 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã hoàn thành chương trình đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thảo luận, xem xét tiếp thu ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Các ý kiến đóng góp lần này rất phong phú, bao quát nhiều lĩnh vực với các phạm vi, nội dung và tầm mức khác nhau, nhưng nhìn chung đều rất tâm huyết, phản ảnh chân thực những suy nghĩ, trăn trở, tìm tòi trước thực tiễn sinh động của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước trong điều kiện mới, thể hiện trách nhiệm với Đảng, với dân tộc, mong muốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển nhanh, bền vững. Ban Chấp hành Trung ương bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trí tuệ và tinh thần xây dựng chân thành, xin tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng để bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện, đồng thời để chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn. Đối với một số vấn đề phức tạp, đã trao đổi, thảo luận nhiều, nhưng vẫn còn ý kiến khác nhau, chưa đủ cơ sở để kết luận, Hội nghị chúng ta nhất trí ghi nhận và đề nghị được tiếp tục nghiên cứu sau Đại hội. Riêng đối với một số ý kiến mang động cơ xấu, lợi dụng việc góp ý để hoạt động chống đối, phá hoại, Ban Chấp hành Trung ương bày tỏ thái độ kiên quyết phê phán và dứt khoát bác bỏ.

Tại Hội nghị này, chúng ta đã tiếp thu nhiều ý kiến bổ sung làm rõ và sâu sắc thêm về đánh giá tình hình đất nước sau 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; các bài học kinh nghiệm; bối cảnh tình hình đất nước hiện nay và những vấn đề mới đặt ra cần giải quyết; điều chỉnh một số điểm trong mục tiêu, nhiệm vụ và các chính sách, giải pháp chính, nhất là trên lĩnh vực xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; xây dựng nông thôn mới; coi trọng bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu v.v… nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Về công tác xây dựng Đảng, các ý kiến tiếp thu lần này tập trung chủ yếu vào việc quán triệt và tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới công tác cán bộ và phương thức lãnh đạo của Đảng cho phù hợp với yêu cầu phát triển mới; tổng kết, đánh giá cơ chế và mô hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng để có chủ trương, giải pháp thiết thực và có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Cùng với việc tiếp thu nhiều ý kiến hợp lý, xác đáng, Trung ương cũng đã điều chỉnh việc diễn đạt các khái niệm và sử dụng từ ngữ trong các văn kiện cho chính xác hơn. Với những điểm bổ sung, sửa chữa lần này, các dự thảo văn kiện được hoàn chỉnh, thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ta.

Thưa các đồng chí,

Với tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, Hội nghị Trung ương đã thảo luận sôi nổi, góp ý kiến thẳng thắn, sâu sắc và thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X trình Đại hội XI và Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá X.

Về giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Hội nghị lần này đã xem xét, cân nhắc, lựa chọn, bổ sung vào kết quả có được tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, nhất trí thông qua danh sách để giới thiệu với Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã quyết định thời gian họp Đại hội, thông qua dự kiến Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để trình Đại hội XI quyết định.

Với những kết quả đạt được của Hội nghị Trung ương lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, giữ vững nguyên tắc, hoàn thành cơ bản chương trình toàn khoá và chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng nhiệm kỳ XI theo quy định của Điều lệ Đảng.

Thưa các đồng chí,

Từ nay đến ngày khai mạc Đại hội XI của Đảng thời gian còn rất ít. Chúng ta đang đứng trước thềm năm mới 2011 và chuẩn bị đón tết Nguyên đán Tân Mão. Công việc rất nhiều và dồn dập. Chúng ta phải khẩn trương, tích cực chuẩn bị về mọi mặt để bảo đảm cho thành công của Đại hội Đảng, đồng thời phải hoàn tất công việc cuối năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2011; tập trung cao độ khắc phục cho được những khó khăn trước mắt, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chăm lo thiết thực đời sống nhân dân, nhất là ở các vùng khó khăn, thiên tai, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng, nỗ lực thi đua lập thành tích thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân.

Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Trung ương, các đồng chí chủ trì cơ quan, đơn vị và các địa phương, hơn bao giờ hết, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, tổ chức làm việc khoa học, sáng tạo, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhất cương vị, nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của dân, của Đảng.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X.

Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc, giành được nhiều thắng lợi trong năm mới 2011 – Một năm có nhiều sự kiện quan trọng và nhiều hứa hẹn tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Thưa các đồng chí,

Hôm nay là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày Hội quốc phòng toàn dân. Ban Chấp hành Trung ương xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ cả nước. Chúc Quân đội ta không ngừng phát triển, tiến lên theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, mãi mãi xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

Xin cảm ơn.

(*) Đầu đề là của Blog Phamvietdaonv;
( * * ) http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2010/12/141895.cand

Bình luận của Hai Xe Ôm.
Theo tin các báo đã đưa: Hội nghị Trung ương lần thứ 14, hội nghị bàn về chủ yếu về công tác nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ kết thúc vào ngày 21/12/2010. Thế nhưng đến giờ phút này, theo dõi chương trình Thời sự của Đài truyền hình Việt Nam tối nay, ngày 21/12 thì chưa thấy Tivi đưa hội nghị kết thúc, bế mạc…
Cách đây mấy hôm, BBC đã dẫn nguồn tin từ Nhật Bản cho hay: Nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XII đã cơ bản quyết định nhân sự “ Tứ trụ triều đình “: ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đảm nhận chức vụ Tổng Bí thư, ông Trương Tấn Sang sẽ đảm nhận chức vụ Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Dũng tại vị cương vị Thủ tướng, ông Phạm Quang Nghị đảm nhận chức vụ Chủ tịch Quốc hội…
Theo như tin đồn của dân quan sát chính trường vỉa hè Hà Thành thì, đây là kết quả thăm dò trong nội bộ Bộ Chính trị; Song vấn đề nhân sự chủ chốt của Đảng còn phải qua khâu quan trọng, đó là ý kiến của Ban chấp hành trung ương? Như vậy hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 14 chắc chắn sẽ bàn thảo kỹ càng, dân chủ và chắc sẽ rất căng về vấn đề quan trọng này…
Theo tin vỉa hè thì có một vài vị không được tín nhiệm cao khi lấy ý kiến trong Bộ Chính trị nhưng lại cao phiếu khi đưa ra thăm dò tại Ban chấp hành trung ương? Không biết tin này thực hay hư đến mức độ nào và sau cái thông tin này là vấn đề dân chủ trong nội bộ Đảng sẽ đạt đến đâu…

Quan sát chính trường trong những ngày này, dư luận chính trường vỉa hè vẫn có thói quen; xem nhạc hiệu đoán chính trường; tức là xem động thái chính trường qua cái Tivi nhà thì rất chú ý tới lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam được tổ chức trọng thể tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại cuộc miting này, chỉ thấy mỗi Uỷ viên Bộ Chính trị – Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang đã tới tham dự buổi lễ và phát biểu ý kiến. Còn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm này. Ông Lê Thanh Hải, Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng không có mặt. Điều này chứng tỏ các vị này đang lo chuyện nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ XII, không thể rời lơi lỏng một giây, một phút.
Còn vị trí Chủ tịch nước của ông Trương Tấn Sang theo như phương tây bình luận là một vị trí ít thực quyền nên ít phải tranh đua, do vậy nên ông Trương Tấn Sang yên chí lớn rời Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh mà không phải lo lắng gì.
Một động thái thứ 2 đó là qua Tivi thấy buổi tiếp kiến Đại sứ Thái Lan đến chào từ biệt của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; thấy ông Nguyễn Tấn Dũng cười rất tươi, thấn sắc rất sáng; khác với hôm thần sắc xuống mã, ăn nói cà lăm: cứng ngoài rung trong tại phiên chất vấn của Quốc hội về vụ Vinashin? Ông Dũng đang có điều gì đắc ý chăng ?
Việc hội nghị lần thứ 14 của Ban chấp hành trung ương Đảng không bế mạc đúng “phút 90 “, tức vào ngày 21/12 theo như lịch đã công bố; việc kéo dài thêm “hiệp phụ” này chắc vì hiệp chính chưa ngã ngũ thống nhất được tỷ số nên phải kéo dài thêm chăng ? Có nghĩa là đang  “ bancăng “ cũng nên /!
Vỉa hè đang nóng chuyện chính trường !
H.X.Ô

https://i1.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Carte_du_Tong-king_1879.JPG/300px-Carte_du_Tong-king_1879.JPG
Theo: ThongtinBerlin

Trung Quốc đang mở chiến dịch tháo dỡ toàn bộ các cột mốc bên giới cũ theo Hiệp định Pháp – Thanh năm 1887, hiện nay đang nằm sâu trong lãnh thổ Trung Quốc, chiến dịch này đã được chính quyền Trung Quốc phát động vào ngày 20/07/2010.
Hàng loạt những cột mốc lịch sử quốc giới Việt – Trung có từ hàng trăm năm nay đã bị chính quyền Trung Quốc tất bật tháo gỡ đưa vào các bảo tàng lịch sử địa phương mà họ gọi là chiến dịch “bài trừ các mốc biên giới cũ”.

Mốc số 17 (đoạn Vân Nam-Hà Khẩu)Cột mốc “Đại Nam Quốc Giới” tại Phòng Thành, Quảng TâyKhuân vác dời cột mốc quốc giới Viêt Nam- Trung Quôc đem về bảo tàng

Phạm Viết Đào.

Mời quý vị tham khảo thêm (sẽ đăng cuối bài ):
THƯ CỦA NHÀ VĂN HÀ ĐÌNH CẨN-PTBT TẠP CHÍ HỒN VIỆT  GỬI TRANNHUONG.COM VỀ VỤ ÔNG ĐÀO DUY QUÁT ĐĂNG TIN TRUNG QUỐC TẬP TRẬN TRÊN BIỂN ĐÔNG.
Nhìn cung cách triển khai, cách đưa bài vở của Hồn Việt, nếu tinh ý sẽ thấy đây là một tờ báo có quan điểm chính trị “ ngụy hồn Việt ”; Cách làm của HV rất giống cung cách làm ăn của cái đám dân mở hiệu cầm đồ, một ả hàng ngày vẫn bô bô với chồng rằng: mình chính chuyên lắm, chỉ có điều thỉnh thoảng mới lại lén mở cửa mời ông Tây, ông Tàu lên giường… (Đọc tiếp…)
Phạm Viết Đào.
Hiện nay các hiệu cầm đồ phi pháp muốn có lãi cao thì phải cầm cả những đồ gian, đồ chưa rõ nguồn gốc và phần lớn là hàng ăn cắp, nhập lậu, trốn thuế…Do vì những loại hàng này kẻ mang đi cầm thường phải chấp nhận một khoản cầm rẻ mạt, thậm chí tượng trưng và khi kẻ cầm đã tìm cách “ bỏ của chạy lấy người “ thì chủ hiệu có thể tìm cách tẩu tán, bán thu lại vốn và thường là lãi to…. (Đọc tiếp…)

Blog Phamvietdaonv: Mỗi tờ báo bằng bất cứ thứ tiếng gì cũng đều hiển nhiên là một cơ quan ngôn luận, là tiếng nói, chính kiến chính trị của một cá nhân, nếu là báo tư nhân, của một tập đoàn, của một tổ chức, của một chính đảng chính trị hoặc của một chính phủ…Do vậy, cho  dù một tờ báo vẫn tự coi là dân chủ và trung lập nhất ở góc trời nào đó, chấp nhận thông tin đa chiều thì cũng không bao giờ thoát ra khỏi cái “ vòng kim cô “ của cái định hướng chính trị của chủ tờ báo đó…

Khi đọc bài viết sau đây xuất hiện trên Tạp chí Hồn Việt:”Nhận định của giới sử học phương Tây về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 “ ( NĐTMT…) người đọc thử hình dung và phân tích, đoán định giùm xem: thái độ chính trị của Hồn Việt là gì vậy khi đăng bài viết này ?
Một tờ báo có thể đưa những thông tin, những bài viết trái với quan điểm chính trị chính thống của tờ báo đó, của những ông chủ báo; thường khi đăng những bài như vậy, bao giờ Ban biên tập cũng ghi rõ: Đây là quan điểm của tác giả bài viết chứ không phải của bản báo; hoặc đồng thời với việc đăng bài bao giờ cũng chú thích thêm chính kiến của mình: đồng tình hay không tán thành những thông tin trên bài báo đó nhưng vẫn cho đăng. (Đọc tiếp…)

– Vì tính thời sự của vấn đề bô-xit, Bài 3 : TẠP CHÍ HỒN VIỆT QUẢNG CÁO CHO DỰ ÁN BÔ-XÍT TÂY NGUYÊN trong loạt bài: TẠP CHÍ HỒN VIỆT ĐANG BIẾN MÌNH THÀNH “ HỒN TÀU “ TỪ BAO GIỜ sẽ được đưa xuống phần II để ưu tiên đưa bài vừa xuất hiện trên báo Văn Nghệ lên thành Phần I:


Phần I: BÁO VĂN NGHỆ- HỘI NHÀ VĂN VN SỐ 45 RA NGÀY 6/11/2010 ĐĂNG BÀI ĐỀ NGHỊ DỪNG DỰ ÁN BÔ-XÍT TÂY NGUYÊN:

BÔ XÍT – NHỮNG ĐIỀU ĐƯỢC VÀ MẤT
VN: Tạm dừng dự án bô xít như kiến nghị của đại đa số nhân dân, có thể sẽ là giải pháp không mấy dễ chịu. Sẽ có nhiều thiệt hại, mất mát. Tuy nhiên nếu biết coi những mất mát đó là những bài học kinh nghiệm trước ngưỡng cửa của hội nhập thì chúng ta sẽ không chỉ sẽ giữ được tài nguyên cho đất nước, mà thêm vào đó lại được rất nhiều. Được sự từng trải, được cách tư duy, được sự minh bạch, được cách ứng xử… Và cái được lớn hơn tất cả chính là được lòng tin của nhân dân, điều mà bất kỳ người lãnh đạo nào cũng cần phải có… (Đọc tiếp…)

MỘT SỐ CỬ TRI ĐÃ NHỜ BLOG PHAMVIETDAONV CHUYỂN TỚI DIỄN ĐÀN QUỐC HỘI MỘT SỐ CÂU HỎI CHẤT VẤN SAU ĐÂY VỀ VỤ VINASHIN:

1.Việc phân bổ các nguồn vốn ngân sách( kể cả vốn vay nước ngoài , vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA…) cho các Tập đoàn vay hoặc cấp hàng năm đều phải được Quốc hội phê chuẩn. Việc để cho Vinashin vay 86 nghìn tỉ đồng ( hay trên 100 nghìn tỉ đồng?)  trong có mấy năm, tiêu pha bừa bãi ( và không thể không có tham nhũng ở đây ), không trả được nợ làm cho toàn dân phải gánh chịu hậu quả, trách nhiệm của Quốc hội đến đâu? Ai là người ký phê chuẩn từng khoản vay đó?  Đề nghị nêu đích danh từng người ký duyệt từng khoản vay ( chủ tịch QH hay Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ GTVT, Thống đốc Ngân hàng.. ) để cử tri được biết.

2.Qui trình thông thường để giải ngân cho từng dự án do Bộ Tài chính và Ngân hàng qui định là rất chặt chẽ. Đề nghị Bộ tài chính, Thống đốc Ngân hàng cho biết qui trình giải ngân cho các khoản vay của Vinashin vừa qua có gì đặc biệt không? Ai duyệt qui trình đó? Ai ký duyệt từng hồ sơ giải ngân của Vinashin? Trước khi giải ngân, từng ngân hàng phải giám định, sau khi giải ngân phải kiểm tra thực hiện, đích danh ai là người đã thực hiện cho từng khoản vay này( danh sách )?

3.Dư luận trong nhân dân mấy năm qua xì xào về chuyện các nhà thầu nhận thi công dự án của Vinashin phải nộp lại chủ đầu tư tới 40% giá trị hợp đồng. Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng có biết việc này không?

4.Luật Đấu thầu qui định các gói thầu lớn đều phải được Thủ tướng và Bộ Kế hoạch Đầu tư phê duyệt ( Điều 60,67,68 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005) . Ai là người phê duyệt các gói thầu mua tàu cũ và thiết bị của Vinashin ( Đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết danh sách cụ thể )?  Trách nhiệm của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư đến đâu?

Xin thay mặt các cử tri đặt câu hỏi trân trọng cảm ơn Quốc hội.

ĐỌC LƯU Á CHÂU ĐỂ HIỂU THÊM MỘT VÀI VẤN ĐỀ VỀ TRUNG QUỐC
( Đăng nguyên văn phần còn lại của bài đã đăng trên Tạp chí Hồn Việt số tháng 11/2010 )
Người dịch: VŨ HỒNG NGỰ
Lưu Á Châu là Trung tướng Không quân của Trung Quốc, Chính ủy Đại học Quốc phòng Trung Quốc. Tại căn cứ Không quân Côn Minh – Vân Nam, Lưu Á Châu đã có một bài phát biểu có nhiều điểm làm cho người ta chú ý. Đọc bài phát biểu đó, chúng ta có thể nhận thức sâu thêm, hiểu kỹ hơn một vài vấn đề lâu nay chúng ta vẫn để tâm tìm hiểu và hiểu cái “cách” của Trung Quốc ứng xử với thế giới hiện đại.
CUỘC CHIẾN VIỆT NAM 1979
Vì sao Trung Quốc đánh Việt Nam năm 1979? (Đọc tiếp…)
Đăng bởi: phamvietdaonv | 09.11.2010

XIN ĐỪNG LÀM TOÁN VỚI NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG

Chuyện về căn hộ mới của GS Ngô Bảo Châu
Một số báo đưa tin Chính phủ tặng GS Châu một căn hộ chung cư tại tòa tháp Vincom B và dường như cứ nhấn mạnh đến trị giá của căn hộ này… Xin đừng “làm toán” với những tài năng của những nhân tài như GS Ngô Bảo Châu. Xin đừng “làm toán” với những tấm lòng vàng, với sự yêu quý và trân trọng mà Chính phủ, nhân dân và Tổ quốc dành cho những “nguyên khí quốc gia” như GS Ngô Bảo Châu.

Ngày 19/8/2010, Giáo sư (GS) Ngô Bảo Châu chính thức nhận giải thưởng danh giá nhất thế giới về toán học – Giải FIELDS. Khi biết tin vui này, với sự ngưỡng mộ Giáo sư, rất nhiều cá nhân trong và ngoài nước đã bày tỏ nguyện vọng muốn trao tặng GS những món quà quý giá, như một sự động viên trước một tài năng trẻ đã đem vinh dự lớn lao về cho nền toán học nói riêng và nền khoa học cơ bản Việt Nam nói chung. Đặc biệt, từ Quảng Ninh, doanh nhân Đào Hồng Tuyển đã đưa ra  ý định tặng GS Ngô Bảo Châu một biệt thự tuyệt đẹp tại Đảo Tuần Châu bên bờ biển Hạ Long quanh năm sóng vỗ để GS và gia đình có điều kiện nghỉ dưỡng tốt hơn. (Đọc tiếp…)

Blog Phamvietdaonv: Tạp chí Hồn Việt số tháng 11/2010, chủ quản Hội Nhà văn Việt Nam, do GS-TS Mai Quốc Liên, Ủy viên Hội đồng lý luận trung ương, Ủy viên Hội đồng lý luận phê bình Hội Nhà văn Việt Nam làm Tổng Biên tập vừa cho in bài: Đọc Lưu Á Châu để hiểu thêm một vài vấn đề về Trung Quốc. Phần I có tiêu đề: Cuộc chiến Việt Nam 1979… Đọc xong bài viết, Chủ Blog thấy bàng hoàng, đau đớn trước thái độ vô cảm, vô luân của Tạp chí Hồn Việt, dám công khai đăng bài viết của Lưu Á Châu chà đạp thô bạo một sự thật lịch sử, đứng ra thanh minh, biện hộ cho hành động ăn cướp, du côn của Đặng Tiểu Bình và quân Trung Quốc xâm lược.
Năm 1979, chính Đặng Tiểu Bình là kẻ đã phát động một cuộc chiến tranh xâm lược 6 tỉnh biên giới của Việt Nam, giết hại hàng vạn đồng báo chiến sĩ của ta, cướp rất nhiều vùng lãnh thổ của Việt Nam. Cuộc chiến tranh biên giới này đã kéo dài gần 10 năm khiến cho bao máu xương của đồng bào chiến sĩ ta đã đổ, bao đất đai đã bị Trung Quốc cướp… (Đọc tiếp…)
Đăng bởi: phamvietdaonv | 06.11.2010

Bí mật khu rừng cổ nhất thế giới ở Việt Nam

Nhiều người gọi Ea Ral (huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk) là khu rừng cổ nhất thế giới bởi đây là nơi duy nhất trên trái đất còn sót lại một quần thể thuỷ tùng (hay còn được gọi là thông nước) với khối lượng lớn, tới 270 cây.

Tôi có thói quen vào Google tìm thông tin trước mỗi chuyến công tác ở một địa danh mới. Cũng vì lẽ đó mà trước khi đặt chân đến nơi được coi là thủ phủ của cà phê VN tôi biết tại đây đang tồn tại loài cổ thực vật đặc biệt quý hiếm không chỉ với VN mà cả thế giới: Thuỷ tùng ! 

Thú thực chưa biết gỗ thuỷ tùng như thế nào nhưng khi nhìn những chiếc lọ lục bình bày kín trong phòng ở một cửa hàng tại thị xã Buôn Hồ, ai trong chúng tôi cũng phải trầm trồ bởi vân của chúng tựa như bức tranh thuỷ mặc, không chiếc nào giống nhau về hoa văn và màu sắc. Chủ nhà phân loại cho chúng tôi: Tùy theo độ tuổi mà thủy tùng có vân gỗ và màu gỗ khác nhau. Phần lớn gỗ thuỷ tùng hiện nay là do đi “mót” ở dưới các hồ, nương, rẫy nên đối với thủy tùng cổ thụ, ngâm dưới đất, nước lâu sẽ có màu đen gụ, trung bình thì có màu vân xanh đen, đây là màu đặc trưng và đẹp nhất của gỗ thuỷ tùng, loại mới khai thác thì có màu nâu đỏ… Đặc trưng của gỗ thủy tùng là có mùi thơm hắc, gỗ mềm, dẻo, rất bền, không bị mối mọt, cong vênh…

Bí mật khu rừng cổ nhất thế giới ở Việt Nam

Tôi quay sang một cặp lục bình cao khoảng 50cm hỏi giá. Chủ nhà liền vỗ vai tôi bảo: Bác tinh thật đấy, đây là cặp lục bình không có chút tì vết, hoàn hảo, em làm định để chơi, nhưng bác thích em sẽ để cho bác giá đúng 5 triệu đồng…

Khu rừng cổ nhất thế giới

Nếu như coi thuỷ tùng là loại cổ thực vật lâu đời nhất thế giới còn tồn tại thì cũng có thể ví quần thể thuỷ tùng tại Ea Ral là khu rừng cổ nhất thế giới. Do nằm giữa khu hồ sình lầy và được bảo vệ bởi hàng rào dây thép gai nên chúng tôi không thể lại gần nhưng quan sát từ xa phần ngọn của hầu hết các cây thuỷ tùng đã có dẫu hiệu cằn cỗi. Ngay phía mé hồ, một ngôi nhà được xây dựng khá kiên cố bên trên treo tấm biển: “Trạm quản lý bảo vệ thuỷ tùng Ea Ral”. Trạm này có 6 kiểm lâm viên thuộc biên chế Hạt kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk được điều về đây để cắm chốt 24/24 tính ra mỗi người phải canh hơn 4 chục gốc cây.

Hồ Ea Ral gọi là “nghĩa địa” thủy tùng cũng đúng mà gọi là thủ phủ thuỷ tùng cũng có lý bởi ngoài quần thể hơn 270 cây thuỷ tùng còn sót lại phía dưới lòng hồ còn rất nhiều thân gỗ, gốc thủy tùng… Những năm cuối thập kỷ 70 đầu thập kỷ 80 thế kỷ trước, cả khu vực hồ Ea Ral hiện nay bạt ngàn thuỷ tùng. Khi Nhà nước có chủ trương phát triển cây cà phê trên mảnh đất này và quy hoạch khu vực Ea Ral làm hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu người dân còn được huy động đi đốn thuỷ tùng để làm đập ngăn hồ chứa nước. Cây nào to thì họ lấy về làm cột nhà, cọc trồng tiêu, dựng chuồng bò, lán canh, cây bé, cành nhỏ thì làm củi đun…

Long đong số phận thủy tùng

Tại Hạt kiểm lâm Ea Hleo, ông Phạm Quang Vinh, Hạt trưởng cho biết: Gỗ thuỷ tùng chỉ thực sự “sốt” trong thời gian vài năm gần đây, nhất là sau khi có một chương trình trên truyền hình đưa thông tin cây thủy tùng có thể chiết xuất được chất chữa ung thư. Các đại gia từ Sài Gòn về Ea HLeo săn khiến cả Ea HLeo nóng lên vì cơn sốt gỗ thủy tùng. Một khúc gỗ thủy tùng rộng chừng 40 cm, cao chừng một mét, giá 12 triệu đồng. Từ đầu năm 2009 tới nay, kiểm lâm huyện Ea HLeo đã bắt được 15 vụ khai thác, vận chuyển gỗ thủy tùng trái phép. Những kẻ vi phạm pháp luật bảo vệ các loại gỗ thuộc nhóm này, theo luật, phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, cái khó nhất là Việt Nam chưa có hội đồng thẩm định giá đối với thủy tùng, vì chưa bao giờ nó là… hàng hóa ngoài thị trường. Từ khi Chi cục kiểm lâm Đắk Lắk đề nghị lấy mức giá cao nhất của nhóm gỗ 2A áp giá cho thủy tùng, mới có cơ sở để xử lý. Một số vụ việc phát hiện, bắt giữ, giá trị kinh tế của tang vật thu được ở mức trên dưới 1 triệu đồng chỉ có thể xử phạt hành chính, cảnh cáo người vi phạm.

Được biết, đầu tháng 8/2009, Hạt kiểm lâm huyện đã có tờ trình gửi Chi cục kiểm lâm Đắk Lắk về việc xin thành lập khu bảo tồn sinh cảnh Ea Ral để mở rộng khu bảo tồn quần thể thủy tùng để từ đó có định hướng bảo vệ về lâu dài. Theo dự kiến sẽ có một con đường chạy vòng quanh khu quần thể thuỷ tùng để tiện cho việc tuần tra bảo vệ, phía bên ngoài sẽ thiết lập hàng rào dây thép gai. Thế nhưng: “Khu thủy tùng Ea Ral được UBND tỉnh Đắk Lắk quy hoạch là rừng đặc dụng từ năm 1987. Tuy nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh Ea Ral lại chưa có quyết định thành lập chính thức. Do đó rất khó khăn về mặt pháp lý để có thể xây dựng các đề án bảo vệ thủy tùng!” – ông Vinh chia sẻ.

Mang theo trăn trở của ông Vinh, về đến Hà Nội, tôi bật máy tính, vào google, gõ từ khoá “thuỷ tùng” chỉ trong nháy mắt đã hiện ra hơn 4 triệu kết quả có liên quan, trong đó có rất nhiều kết quả liên quan đến việc rao bán các sản phẩm làm từ gỗ thuỷ tùng. Chợt nghĩ trong khi chờ đợi một quyết sách cụ thể cho “thuỷ tùng” thì số phận của loài thực vật cổ nhất thế giới này vẫn đang bị rình rập và hình ảnh ông Vinh ví von: mỗi người ôm một gốc cây cũng khó bảo vệ được quả có lý.

Thuỷ tùng có tên trong sách đỏ VN và theo công bố của Quỹ sinh vật hoang dã thế giới (WWF), đây là một trong những loài bị săn lùng ráo riết nhất. Thuỷ tùng thuộc danh mục gỗ nhóm IA: nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, có giá trị đặc biệt về khoa học, môi trường, đang có nguy cơ tuyệt chủng cao. Hoá thạch cổ nhất biết đến là vào kỷ Creta. Vào trước và trong thời kỳ Băng hà, mật độ phân bố của chúng đã thay đổi, chỉ còn lại như ngày nay. Thủy tùng được phát hiện lần đầu tiên tại Đắk Lắk vào năm 1955. Trên thế giới duy nhất chỉ còn sót ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại hai khu vực là Trấp Ksơr (xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) với số lượng 28 cây và khu vực hồ Ea Ral (huyện Ea Hleo).

————————-
Đăng bỡi Tranhung09

 


Xem thêm:
Thông nước
(Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)

( Nguồn: Tranhung09 )

vụ
,                                      Nguyễn Mạnh Quân.         Nguyễn Thành Liêm
Phạm Viết Đào.
-Ông Nguyễn Thành Liêm nhầm hay Vietnamnet viết sai: Nhầm alumina nguyên liệu sản xuất nhôm thành uranium-nguyên liệu làm bom nguyên tử trong bài đối thoại trên Vietnamnet ?
-Giá bán alumina trong năm 2010 là: 235 USD/tấn hay 315 USD/tấn ? Hai số liệu đều do ông Nguyễn Thành Liêm cung cấp tại 2 diễn đàn cách nhau 1 ngày ?
– Giá thành sản xuất của alumina do ông Nguyễn Thành Liêm tính toán theo kiểu cua trong lỗ là 265 USD/tấn; giá bán theo ông Liêm nói lúc thì 235 USD/tấn khi thì nói là 315 USD/tấn trong năm 2010; còn ông Nguyễn Mạnh Quân lại nói giá alumina trung bình cả năm 2010 là 210 USD/tấn ?
Xin hỏi giá bán thấp hơn giá thành như vậy thì lấy đâu ra lãi mà nộp ngân sách đến 940 tỷ/năm như lời ông Quân ?
Cho dù bán với giá 315 USD/tấn trừ tiền thuế 20 % nộp nhà nước thì TKV chỉ còn thu về có 252 USD/tấn; chưa đủ chi phí: 265 USD/tấn ?
– Hiện nay giá thị trường của alumina năm 2010 theo ông Quân, ông Liêm khi thì 210 USD/tấn, khi thì 235 USD/tấn, khi thì 315 USD/tấn ? Giá thành là 265 USD/tấn ? Xin hỏi khi giá alumina trên thị trường thế giới sẽ tăng lên 400-500 USD theo như các ông phỏng đoán trong 10 năm tới; vậy liệu giá thành sản xuất trong nước có chịu dừng 265 USD/tấn hay sẽ lên tới 700-800 USD/tấn ?
– Xin mở ngoặc thêm, trong Báo cáo 91/BC-CP của Chính phủ  về việc triển khai dự án bauxite gửi các đại biểu Quốc hội do Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Huy Hoàng thừa ủy quyền Thủ tướng ký ngày 25/5/2009, BC 91 hiện đang lưu tại địa chỉ:http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/05/849417  thì giá thành được tính cho cả đời dự án đối với 1 tấn alumina là 362 USD/tấn.
Xin hỏi Bộ Công thương và Thủ tướng làm cách nào mà giảm được giá thành từ 362 USD/tấn từ năm 2009 xuống 265 USD/tấn trong năm 2010; trong khi trên thị trường giá cả tất cả đều tăng ? Nếu theo giải trình của ông Nguyễn Thành Liêm thì BC 91 ký ngày 25/5/2009 của BT Nguyễn Huy Hoàng là sai sự thật, không đáng tin cậy? Có điểm nào trong BC 91 cần cải chính nữa không và số liệu 265 USD/tấn đã là số liệu cuối cùng chưa về giá thành trên 1 tấn alumina sản phẩm ?
Tất cả những đúc kết thành câu hỏi trên để truy bài đều được rút tỉa từ các trả lời sau đây của các ông Nguyễn Thanh Liêm và Nguyễn Mạnh Quân với Vietnamnet và Vinexpress trong 2 ngày 27 và 28/10/2010.
Mời bà con chịu khó đọc những ý kiến đã được copy từ 2 cuộc đối thoại trên để kiểm chứng: (Đọc tiếp…)
Phạm Viết Đào.
1/ Về những giải pháp đảm bảo an toàn cho môi trường do ông Bùi Cách Tuyến nêu ra:
Thứ nhất, đã họp với chính quyền địa phương của Lâm Đồng và Đăk Nông và đã tư vấn cho hai sở TN&MT của hai địa phương này thành lập hai dự án với đầy đủ các chi tiết cho việc thành lập hai trung tâm quan trắc và các chỉ tiêu quan trắc đối với môi trường của hai tỉnh nói chung và đối với khu vực sản xuất bô-xít nói riêng. Và kinh phí là do Tập đoàn TKV cung ứng và Tập đoàn TKV cũng đã có những văn bản để gửi UBND các địa phương này về việc cung cấp kinh phí cho việc thực hiện hai hệ thống quan trắc này.
Thứ hai, Bộ TN&MT đã thành lập một tổ giám sát và cử một Phó Tổng cục trưởng làm tổ trưởng, trong đó có rất nhiều thành viên là những chuyên viên của Sở TN&MT địa phương và có người của bên TKV cùng tham dự.
Và tổ giám sát này cho tới bây giờ đã tổ chức giám sát ba lần và đã báo cáo kết quả giám sát nằm đầy đủ trong kết quả hồ sơ mà chúng tôi đã lưu trữ. Và trong ba lần giám sát như vậy đều có biên bản đối với nơi giám sát, và sau đó là có văn bản đối với chủ đầu tư, những khuyến nghị mà tổ giám sát đã quan sát thấy ở trong thời kỳ giám sát.
Như vậy là đối với việc phối hợp với chính quyền địa phương thì có hai nội dung như vậy mà Bộ TN&MT đã hòan thành đối với trách nhiệm mà Thủ tướng Chính phủ giao…”
Với 2 giải pháp này: Thành lập Trung tâm quan trắc và Tổ Giám sát, BTNMM mới hoàn thành trách nhiệm mà Thủ tướng giao, mà Thủ tướng là một chính khách, một nhà quản lý chứ không phải là một khoa học về môi trường; Về cơ chế hiện nay, Chính phủ phải dựa vào Bộ TNMT, ý kiến của Thủ tướng không thể chuyên môn sâu hơn ý kiến của Bộ được. Nhưng những giải pháp mà Bộ TNMT do ông Thứ trưởng nêu ra nó hoàn toàn mang tính chất duy ý chí, áp đặt hành chính mà không dựa vào thực tế khách quan của đời sống xã hội công nghiệp. Xã hội công nghiệp Việt Nam  là một cái xã hội chịu sự điều hành, vận hành của một guồng máy zig-zag gấp vạn lần một cái đầu tàu hỏa hay ôtô… (Đọc tiếp…)
Phóng sự ảnh của Phạm Viết Đào. 

Dưới đây là một số hình ảnh của Nhà máy luyện Alumin Tân Rai Lâm Đồng mà chủ blog đã chụp được trong chuyến thăm Tân Rai-Lâm Đồng ngày 24/12/2009:
1/ Nhóm ảnh 1 đến 6 là nơi xây dựng nhà máy
2/ Nhóm ảnh từ ảnh 7 đến  8 là khu quy hoạch xây dựng bùn đỏ nằm trước cửa nhà máy và nằm trong thung lũng chỉ thấp hơn mặt bằng nhà máy khoảng 2-3 m
3/ Ảnh 8-9-10 là có dòng sông chảy qua được ngăn lại làm nơi rửa quặng, cách trụ sở của TKV khoảng 150 m và cách khu chứa bùn đỏ khoảng 300 m…
4/ Con sông có mặt nước thấp hơn mặt bằng của khu vực chứa bùn đỏ khoảng 3-4 m.. (Đọc tiếp…)
Đăng bởi: phamvietdaonv | 21.10.2010

Đáng lẽ họ đã không phải chết

Tôi đọc đi đọc lại bài viết “Tiếng kêu cứu tuyệt vọng trên chiếc xe bị lũ cuốn” của hai tác giả Nguyên Khoa và Nguyễn Hưng trên báo VnExpress ngày 19/10. Càng đọc tôi lại càng day dứt với câu hỏi liệu chúng ta có thể tránh được những cái chết đã được báo trước như vậy không?
> > Lật xe khách giữa mưa lũ, 19 người mất tích/ 19 hành khách mất tích ít cơ hội sống sót

Nhưng có lẽ câu hỏi mà tôi đang day dứt sẽ không có câu trả lời, ít nhất là vào lúc này khi mà nỗi đau của 19 gia đình có người thân bị nạn trên chuyến xe định mệnh vẫn còn đó, khi mà miền Trung thương yêu vẫn oằn mình chống chọi với cái đói, cái rét giữa mênh mông biển nước. Và rồi điều gì sẽ đến sau khi nước rút đi mang theo toàn bộ tài sản của những người dân tội nghiệp? Họ sẽ tiếp tục sống như thế nào với hai bàn tay trắng và những hậu quả để lại sau lũ? (Đọc tiếp…)

(Đọc tiếp…)

– Không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng, có nhan sắc hơn người, bà Bành Lệ Viện còn đang trở thành một ngôi sao chính trị của Trung Quốc khi chồng bà, ông Tập Cận Bình vừa được bầu vào chức Phó́ Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
 

TIN LIÊN QUAN

Bành Lệ Viện (48 tuổi) đã tham gia lực lượng văn công Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa từ năm 18 tuổi, nổi tiếng với những bài hát về Đảng và quân đội. Bà Bành cũng đã nhiều lần nhận được các giải thưởng âm nhạc danh tiếng của Trung Quốc, là đại sứ thiện chí của UNICEF, tham gia các phong trào chống AIDS… và cũng đã được phong hàm thiếu tướng.

Nhưng theo giới truyền thông, bà sẽ còn nổi tiếng hơn nữa và vợ chồng bà trở thành cặp vợ chồng quyền lực nhất châu Á khi ông Tập có khả năng kế nhiệm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vào năm 2013.

Nhưng khi trả lời truyền thông Trung Quốc, bà Bành Lệ Viện cho biết khi về nhà, lúc vào bếp, ông Tập “chỉ coi bà như một người vợ bình thường”.

Và vì cùng là Đảng viên nên cả ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện đều tuân thủ chính sách một con. Họ có duy nhất một cô con gái được đặt tên là Tập Minh Trạch. Ông bà kết hôn năm 1987.

https://i0.wp.com/1.bp.blogspot.com/_qyw5L4xQJmg/TL1gJssswNI/AAAAAAAAAqg/I97YBb1rebs/s1600/IMG_8382.JPG
Một trong 2 giếng khoan phát hiện có dầu tại Tiền Hải Thái Bình năm 1976
Ghi chép của Phạm Viết Đào
Chủ nhật, Nguyễn Xuân Dĩnh nguyên Vụ phó Vụ Dầu khí của Bộ Công thương, Bỳ Văn Tứ nguyên Trưởng Ban Dự án Đầu tư Đạm Phũ Mỹ, vốn là 2 anh bạn cùng học với tôi hồi ở Romania; 2 anh học ngành dầu, còn tôi theo nghiệp văn chương, kéo tôi đi cùng với 2 nhà doanh nghiệp trẻ Nguyễn Văn Năng, Phó Giám đốc Công ty Citygas và Hải-Đồngminhgas về thăm Tiền Hải, Thái Bình thăm một cái nôi của ngành dầu khí Việt Nam.
Phó Giám đốc Sở Công thương Thái Bình Nguyễn Tuấn chủ trì buổi hội thảo
Các anh rủ tôi về Tiền Hải bởi theo các anh đây nơi đích thực cắt “ cái rốn” đầu tiên cho những bước đi chào đời của ngành dầu khí, cái ngành gắn bó, duyên nợ với cả cuộc đời của các anh; cái duyên cái nợ này có thể khiến cho một kẻ luôn máu mê viết những chuyện “ phù suy “ như tôi có đất mà múa bút…
Theo anh Bỳ Văn Tứ, các chuyên gia Liên Xô đã khảo sát và dự đoán từ những năm sáu mươi: vùng Tiền Hải, Thái Bình có khả năng có dầu và khí; thế nhưng công việc khoan thăm dò, một công việc bắt buộc đối với công nghiệp khai thác dầu khí chính thức bắt đầu từ năm 1974 và năm 1975, hai giếng khoan đầu tiên tại đây đã phun dầu. Hình ảnh này được Tivi nhiều lần đưa và coi nó như “ chiếc rốn “ đầu tiên của ngành dầu khí Việt Nam…
Trên đường về Tiền Hải, chúng tôi ghé nhà anh Nguyễn Xuân Nhữ ở thành phố Thái Bình, một kỹ sư địa chất đã lăn lộn từ những ngày đầu ở Tiền Hải, để rủ anh đưa đường đến thăm cái rốn dầu đầu tiên khoan sâu 1700 m và đã có dầu phun lên năm 1975.
Chúng tôi tìm đến vị trí của 2 giếng khoan hiện đang nằm trong khuôn viên của Công ty Dầu khí sông Hồng, cái giếng khoan đầu tiên, theo anh Nhữ cho biết được đặt tên là Giếng khoan 61, khởi công khoan năm 1974, năm 1975 đã có dầu phun lên, hiện giờ được rào vây quanh bằng lưới B 40.
 

Giếng khoan đầu tiên phun dầu năm 1975…
Cái giếng này bây giờ không còn dầu và khí nữa, Xý nghiệp khai thác nước khoáng Tiền Hải đang sử dụng giếng này để khai thác nước khoáng. Chúng tôi đành đứng ngoài để chụp mấy kiểu ảnh làm tư liệu. Chúng tôi chỉ có thể tiếp cận cái giếng khoan thứ 2 được khoan năm 1976, cũng trong khuôn viên hiện nay được giữ lại như một thứ di tích.
Theo anh Nhữ cho biết: Công ty Sông Hồng trong năm 2010 có khả năng chỉ khai thác được cỡ 4 triệu tấn m3 khí; thời điểm thịnh vượng ở đây hút lên được 50 triệu m3/năm; năm 2009 còn hút lên được 10 triệu tấn…Đây là một điều đáng báo động đối với khu Công nghiệp Gốm sứ, gạch men Tiền Hải được xây dựng lên ồ ạt để đón khí Tiền Hải.
Tiền Hải được coi là thủ phủ của ngành gốm sứ Việt Nam, hiện có hàng chục xý nghiệp đầu tư vào đây với số lượng công nhân ngót nghét vạn người, có xý nghiệp có tới cả ngàn công nhân… Nếu không có nguồn năng lượng thay thế cho khí Tiền Hải thì khả năng khu công nghiệp Tiền Hải sẽ sập tiệm.
Hiện nay nhiều doanh nghiệp sản xuất gốm sứ ở đây đang tích cực tìm nguồn năng lượng thay thế, một giải pháp đã được triển khai là dùng than hóa khí để cung cấp cho lò nung nhưng xem chừng tiền đồ không mấy sáng sủa. Dùng than hóa khí vừa có giá thành cao, gây ô nhiễm và chất lượng của sứ ra lò không đạt chất lượng bằng sử dụng khí gas thiên nhiên.
Đây cũng chính là đầu đề bài toán nan giải của khu công nghiệp này; đây cũng chính là lý do, đề tài để 2 anh Nguyễn Xuân Dĩnh và Bỳ Văn Tứ kéo tôi đi theo để chứng kiến một cuộc “xe duyên” giữa các doanh nghiệp gốm sứ Tiền Hải, Thái Bình với 2 doanh nghiệp cung cấp khí đó là Citygas và Đồngminhgas…
Hai doanh nghiệp này có tham vọng sẽ là nhà đầu tư tham gia cung cấp khí gas thay thế cho khí gas đang “ hụt hơi” của khu công nghiệp Tiền Hải Thái Bình. Cuộc gặp gỡ, tiếp xúc này để các doanh nghiệp cung cấp khí gas trình bày phương án đầu tư, trình bày phương án đầu tư bằng một giải pháp công nghệ kỹ thuật mới, được tổ chức vào sáng thứ 2 ngày 18/10/2010 do Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Tuấn chủ trì. Tham dự có khoảng một chục các các doanh nghiệp gốm sứ, gạch men, thiết bị vệ sinh Tiền Hải.
Theo anh Dũng, Giám đốc Công ty Đonglamcera thì hàng năm khu công nghiệp Tiền Hải Thái Bình đang cần một lượng khí gas khoảng 70-80 triệu m3; nếu nhà đầu tư có giải pháp kỹ thuật để đưa được khí gas từ miền nam ra với giá bán không cáo hơn giá của than hóa khí, các doanh nghiệp sẽ hết sức hoan nghênh, sẵn sàng tham gia đầu tư để dự án này nhanh chóng được triển khai…
Anh Hải, Giám đốc Đồngminhgas, một người từng học ở Nga, nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật đã lên trình bày giải pháp kỹ thuật biến gas từ thể khí chuyển sang thể lỏng. Với giải pháp và giây chuyền công nghệ này, khi hạ nhiệu độ của gas xuống 162 độ bách phân thì thể tích của gas sẽ giảm xuống 600 lần…Như vậy, nếu đầu tư cho công nghệ này thì trước mắt mỗi ngày bình quân chỉ cần 3-4 xe chuyên dụng chở tù miền nam ra là đủ cung cấp khí đốt cho khu công nghiệp Tiền Hải. Với giải pháp kỹ thuật này, nếu các bên quyết tâm đầu tư thì trong vòng 6 tới 9 tháng, Citygas và Đồngminhgas có thể mang khí hóa lỏng cung cấp cho Tiền Hải thay thế công nghệ than hóa khí…
Theo anh Hải thì giải pháp kỹ thuật này là một phát minh của người Nga và đã được ngành công nghiệp Trung Quốc áp dụng rộng rãi. Hiện nay Trung Quốc đã sử dụng công nghệ này để chở khí gas từ vùng Tân Cương, về cung cấp cho vũng Đông Bắc Trung Quốc với một cung đường đúng bằng từ Tiền Hải đến miền Đông Nam Bộ.
Đó là giải pháp chữa cháy trước mắt, còn sau khi thành công, ổn định thì Đongminhgas có thể thay thế phương tiện vận tải bằng ôtô bằng tàu biển thì giá thành sẽ hạ hơn…
Các nhà doanh doanh nghiệp Tiền Hải đang chăm chú nghe giải pháp
Ngồi nghe thuyết trình và sự trao đi đổi lại thì thấy cuộc xe duyên này có vẻ có nhiều triển vọng thành công vì cả hai bên đều thật sự cần đến nhau; nhưng để có thể tác thành được thì lại phải có một điều kiện cần và đủ: giá thành, điều kiện và giải pháp kỹ thuật đáp ứng và môi trường sử dụng và cung cấp khí gas ổn định trong một thời gian nhất định; có như thế nhà đầu tư mới thu hồi được vốn đầu tư, nhà sản xuất được hưởng nguồn nhiên liệu mới với giá hợp lý…
Về giải pháp kỹ thuật của giây chuyền công nghệ thì: đây là một công nghệ mới hoàn toàn đối với Việt Nam nhưng không mới với thế giới; nhiều nước đã áp dụng công nghệ này. Vấn đề để công nghệ này áp dụng được môi trường Tiền Hải nói riêng và trong ngành dầu khí nói chung thì cần phải có sự xác lập một trường ổn định ở các nhân tố sau:
– Nhà đầu tư và các cố đông sẵn sàng góp vốn với điều kiện Petrovietnam cam kết cung cấp đủ nhu cầu khí cho khu công nghiệp Thái Bình theo giá bán giành cho ngành điện và ngành phân bón;
– Nhà đầu tư và nhà cung cấp kỹ thuật giây chuyền công nghệ đảm bảo cung ứng, cung cấp nhiêu liệu tới cổng nhà máy an toán, đầy đủ và đúng tiến độ với giá bán hợp lý được 2 bên thỏa thuận…
Hai điều kiện này rõ ràng cần sự bảo lãnh, bảo hiểm từ cả phía nhà nước địa phương: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phải làm việc được với Petrovietnam, để được Petrovietnam cam kết cung cấp nguồn khí ổn định trong khoảng 10 năm vì ngành dầu khí là ngành do nhà nước thống nhất quản lý. Có sử dụng ổn định trong thời gian đó thì mới đảm bảo cho vốn đầu tư được thu hồi…
Đây là một bài toán, đối với kẻ ngoại đạo về kinh doanh như tôi cũng thấy là không khó, cái khó là những người chơi có thật lòng, có thiện chí, có sòng phẳng, minh bạch với nhau không, cùng nhau chia mọi khó khăn thuận lợi với nhau. Nếu dự án này thành công thì mở ra một chân mới cho các khu công nghiệp phía bắc đang thiếu khí, trong khi lượng khí chủ yếu vẫn nằm ở khu vực phía nam…
Anh Nguyễn Tuấn, người chủ trì cuộc hội thảo đã kết luận: UBND tỉnh Thái Bình sẽ vào cuộc, sẽ là đầu mối chắp nối để các doanh nghiệp gắn kết với nhau vì sự nghiệp nhiên liệu cho công nghiệp Thái Bình. Muốn tỉnh ra tay, các doanh nghiệp phải thỏa thuận được với nhau, phải đồng thuận được với nhau thì tỉnh mới vào cuộc được; tức phải có được sự liên kết của “ ba nhà “.
Cuộc họp kết thúc gần 12 giờ trưa, khá mệt vì cả một buổi đầu tôi ong lên bởi những thuật ngữa kỹ thuật, kinh tế cả tiếng Anh pha tiếng Việt…Trên đường về, không chỉ tôi mà cả Bỳ Văn Tứ cũng đăm chiêu suy nghĩ. Tôi hiểu, đối với Bỳ Văn Tứ là người lăn lộn với ngành dầu khí Việt Nam từ những ngày đầu tiên. Anh tốt nghiệp trường dầu năm 1971, chuyện dầu đã gần như ngấm vào trong máu, vào trong nhịp thở của các anh giống như tôi chữ nghĩa đối với tôi. Đã mang lấy nghiệp vào thân, đối với những kẻ như tôi, hàng ngày làm cái việc “dở khôn dở dại”  tìm cách chuyển tải những điều suy nghĩ, cảm xúc của mình về nhân tình thế thái, về chuyện đời vào blog, để tung lên trời thì đối với những con người như Bỳ Văn Tứ, bao năm lăn lộn với nghề, nếu không bàn đến chuyện dầu khí, không trăn trở về chuyện dầu khí có khi ăn không ngon, ngủ không yên…
Bỳ Văn Tứ nguyên là Trưởng ban Dự án Đạm Phú Mỹ, anh đã bị bắt bỏ tù vào đúng ngày dự án mà anh là Trưởng Ban khánh thành. Ban quản lý được khen thưởng vì đã hoàn thành đúng tiến độ, được thưởng huân chương còn Trưởng ban thì bị tống vào nhà giam để rồi ngồi bóc lịch 16 tháng. Bỳ Văn Tứ cho biết, những ngày đó nếu không nghị lực lắm thì cũng đã tìm cách tự tử trong tù vì uất ức. 

Từ phải sang trái: Anh Nguyễn Xuân Nhữ, Nguyễn Xuân Dĩnh, Bỳ Văn Tứ…

Theo bạn bè ngành dầu khí của tôi cho biết, hiện nay Dự án Nhà máy Đạm Phú Mỹ vẫn là dự thành  công nhất của ngành dầu khí. Dự án được Chính phủ duyệt 450 triệu USD như khi quyết toán chi tiêu hết 385 triệu USD. Hiện nay hàng năm thu lãi khoảng 1000 tỷ đồng nộp ngân sách. Thế nhưng Bỳ Văn Tứ và một số anh em đã bị ông Lương Cao Khải và bộ sậu của Thanh tra Chính phủ vào thanh tra kết cho những tội tài đình và bị tống giam vì đã gây thiệt hại cho nhà nước. Nhưng rồi trời cũng có mắt, sau 16 tháng, Bỳ Văn Tứ được ra và kẻ thay thế anh lại là Lương Cao Khải…Bỳ Văn Tứ vẫn hứa với tôi sẽ có ngày kể cho tôi nghe về những duyên nợ của anh với cái nghề, cái nghiệp mà anh đã chọn.
Nguyễn Xuân Dĩnh, Bỳ Văn Tứ những người đã về hưu kéo tôi về Tiền Hải lần này cũng để cho tôi hình dung ra được phần nào cái sự gian truân, khốc liệt, đen bạc của cái ngành dầu khí, một ngành thu được nhiều tiền và thời thượng hiện nay.
Tôi biết, Bỳ Văn Tứ được các công ty mời làm tư vấn cho dự án này vì tin vào tiếng nói và uy tín của anh. Dự án làm ăn lớn nào mà không phải có những khó khăn, phải chấp nhận phiêu lưu và trả giá; ngoài trí tuệ, tiền của đôi khi cả sinh mạng chính trị của cả một đời người. Tóc đã bạc vì phong sương, Bỳ Văn Tứ và Nguyễn Xuân Dĩnh lao vào dự án đầu tư khí cho Tiền Hải như một thứ trách nhiệm bảo trì, bão dưỡng một biểu tượng của ngành, nơi mà các anh đã dốc một phần tâm sức của tuổi trẻ cho công trình này.
Do ngành dầu khí lên tiếng là có dầu, có khí, thế là các xý nghiệp đổ xô vào đầu tư…Thế nhưng ở đời ai dám chắc chữ ngờ; chỉ được hơn 30 năm, nguồn khí đã cạn dần, còn dầu thì không đủ trữ lượng khai thác. Nhà văn Văn Chinh quê ở Tiền Hải kể với tôi: cũng có lúc do người Thái Bình ta vung phí khí gas, dùng nó để nung vôi. Do kỹ thuật không giải quyết được nên khí thì mất mà vôi thì khộng đạt chất lượng. Còn giờ đây sự lay lắt của khu công nghiệp gốm sứ này bắt đầu le lói. Có những lô hàng xuất phải xuống hạng vị chất lượng không đạt. Giá thành bắt đầu đội lên? Tất cả những cái đó đều không thể trách ai. Phải làm cách nào cứu nó; ngành dầu khí không thể để cho những bạn hàng ruột của mình tự vật lộn với rủi ro. Thế là bài toán tìm công nghệ khí hỏa lỏng cung cấp cho Tiền Hải được đặt ra và Nguyễn Xuân Dĩnh và Bỳ Văn Tứ lao vào…
Trạm thu khí của Công ty Sông Hồng
Tôi tin Petrovietnam sẽ không bỏ mặc cho Tiền Hải, Thái Bình tự xoay xở mà sẽ chung tay để cứu một biểu tượng liên kết làm ăn của ngành dầu khí không bị sụp đổ. Cách đây hơn một năm ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước đã dắt một đàn trâu tương đương 5 tỷ đồng để tặng cho đồng bào vùng Bắc Bó- Cao Băng, nói đúng hơn là để bảo trì, bảo dưỡng một trong những cái nôi của cách mạng; bởi cách mạng đã thành công hơn 60 năm nhưng bà con ở đây có đổi đời được bao nhiêu, nếu không bảo trì, bảo dưỡng thì nôi sẽ rách.
Tôi tin ý chí của Bỳ Văn Tứ, Nguyễn Xuân Dĩnh, của Citygas, Đồngminhgas của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình sẽ được Petrovietnam hỗ trợ, đáp ứng tối đa. Vấn đề còn lại đó là bài toán công nghệ, bài toán kỹ thuật không mới với thế giới nhưng là lần đầu đối với Việt Nam. Các nhà kỹ thuật có khả năng đảm bảo khí gas mang được về Tiền Hải an toàn và hợp lý giá? Đây là câu hỏi, bài toán giành cho các nhà kỹ thuật… 

Con đường ngổn ngang cho thấy sự khó khăn đã xuất hiện của khu công nghiệp Tiền Hải hôm nay
P.V.Đ
Những giây phút cuối trên chiếc xe khách bị lũ cuốn

Trời tối đen, mưa như trút nước, cậu con trai ông Lực hét lên “Bố ơi con không biết bơi” rồi bám chặt vào xe khách. Chiếc xe bồng bềnh nổi trên nước rồi chìm trong dòng lũ ở Hà Tĩnh, tiếng kêu cứu tắt lịm.

Khuôn mặt hoảng loạn, ánh mắt vô hồn đăm chiêu nhìn ra biển nước, ông Trần Đắc Lực (57 tuổi) ở Đăk Nông kể về chuyến xe khách kinh hoàng trong đêm lũ cùng nỗi đau mất con, mất cháu.

>> Phòng chống bão số 6 với tinh thần cao nhất

>> Ngôi làng bị lũ xóa tên

>> Cơn lốc “vàng tặc” tại Sông Hinh (Đọc tiếp…)

– Thế giới không có ai luật hóa vai trò lãnh đạo của đảng, nhưng tại sao chúng ta lại cần luật hóa? Bởi vì, một đảng không có thể chế đối trọng một cách tự nhiên, là cơ hội dễ dàng cho việc xảy ra tình trạng chuyên chế, độc tài… – Ý kiến của GS.TS Nguyễn Đăng Dung.

>> Loạt bài Đóng góp ý kiến cho Đại hội Đảng XI
>> Đã đến lúc phải có luật cho Đảng cầm quyền
>> “Không có gì phải né tránh luật về Đảng”

LTS: Trong cuộc trò chuyện hôm qua với VietNamNet, nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc khẳng định: Không có gì phải né tránh luật về Đảng. Hôm nay, VietNamNet tiếp tục giới thiệu ý kiến của ông Nguyễn Đăng Dung, Chủ nhiệm bộ môn Hiến pháp, Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Theo ông Dung, cơ chế chính trị của Việt Nam khác với cơ chế chính trị của các nước, thế giới đa số là đa nguyên, ta là nhất nguyên. Nhất nguyên có cái hay là dễ thống nhất, nhưng bên cạnh đó, Đảng lại dễ rơi vào chủ quan, áp đặt, mà trở thành một lực lượng chuyên chế. Đảng và Nhà nước phải hết sức đề phòng căn bệnh cố hữu này, để luôn xứng đáng với lòng tin yêu như đã và đang có của nhân dân.

Góc nhìn của ông Nguyễn Đăng Dung có thể còn cần phải bàn thảo thêm để làm sáng tỏ vấn đề. Trên tinh thần tôn trọng những ý kiến khác biệt mà Đảng luôn kêu gọi, tôn trọng không khí tranh luận cởi mở, VietNamNet giới thiệu nội dung cuộc trò chuyện này. Mời bạn đọc cùng tranh luận. (Đọc tiếp…)

Sau khi Blog Phamvietdaonv, báo Tiền phong và báo Sức khỏe và Đời sống… đăng loạt bài điều tra về vụ tiếp tay của Phòng giao dịch Tân Lợi-Đắk Lắk cho Nguyễn Thị Hoa, trú tại thôn Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, sử dụng danh nghĩa môi giới, giúp hơn 40 hộ  nông dân ở Đắc Lắc vay vốn ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bà con. Loạt bài đã thúc đẩy các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật ở Đắk Lắk vào cuộc.

Sau khi loạt bài được đăng, Chi nhánh ngân hành AGRIBANK ở Đắk Lắk đã chính thức có công văn số 1527, ngày 8/10/2010 gửi Tổng Biên tập Báo Tiền phong giải trình về vụ việc này.
Xin giới thiệu toàn văn công văn giải trình và hy vọng: đây là một trong những cơ sở bước đầu để các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật tại Đắk Lắk vào cuộc, có biện pháp hữu hiệu trừng trị những hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Hoa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bà con nông dân ở Đắk Lắk.

Sau hơn 2 tháng mắc kẹt, 33 thợ mỏ Chile đã được cứu thoát nhờ công nghệ hiện đại và sự khéo léo của lực lượng cứu hộ. Nhưng lý do nào giúp họ sống sót ở độ sâu 624m với nhiều ngày thiếu lương thực, bị bệnh tật và tâm trạng lo lắng?
>> Chile giải cứu thành công các thợ mỏ kẹt 69 ngày trong hầm sâu

Họ ăn gì? (Đọc tiếp…)

Tường thuật lại trận hải chiến tại Hoàng Sa 19-1-1974 giữa quân đội Việt Nam cộng hòa và Hải quân Trung Quốc

Lời mở đầu: Bài viết này tổng hợp từ các bài đã viết về Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 trong trận hải chiến Hoàng Sa, và các tài liệu đã được tìm thấy gần đây trong đó có tài liệu do gia đình cố HQ Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí cung cấp.

Tác giả hy vọng sẽ trình bày một cách đầy đủ những hình ảnh hào hùng và bi thương của các chiến sĩ Hải Quân VNCH trong trận hải chiến lịch sử chống lại bọn giặc xâm lăng Trung Cộng.

Thềm Sơn Hà (Đọc tiếp…)

Vua Trần Nhân Tông đã để lại di chúc như sau:” Các người chớ quên nước lớn thường làm điều trái đạo. Hoạ muôn đời của ta là nước Tàu. Họ không tôn trọng quy ước và biên giới. Luôn luôn bày đặt chuyện để gây hấn. Không thôn tính được thì gặm nhấm đất đai của ta. Vậy các ngươi phải nhớ lời ta dặn. Một tấc đất cũng không để lọt vào tay kẻ thù. Ðây là di chúc cho con cháu muôn đời”. (Trần Nhân Tông 1279-1293)

Đoàn Viết Ất quê Nam Định, di cư vào nam 1954, người chỉ huy pháo HQ 16 đã khai hỏa bắn vào tàu Trung Quốc… (Đọc tiếp…)

BLOG PHAMVIETDAONV: CÓ NÊN CÔNG NHẬN NHỮNG NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐÃ HY SINH TRONG TRẬN HẢI CHIẾN BẢO VỆ HOÀNG SA 1974 LÀ NHỮNG LIỆT SĨ ?!
Bài trả lời lại bài: LỘ DIỆN KẺ ĐÁNH MẤT HOÀNG SA SAU 33 NĂM đã đăng trên Tạp chí Xưa và Nay của Hội Lịch sử Việt Nam số 301 + 302, 2/2008, tr 25; bài viết đã được Blog của Phạm Viết Đào đưa lại nguyên văn …
Tác giả: Đại tá Hải quân Việt Nam Cộng hòa HÀ VĂN NGẠC
Hải Quân Ðại Tá Hà Văn Ngạc, Hải Ðội Trưởng Hải Ðội III Tuần Dương HQVNCH, người chỉ huy trận hải chiến tại quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974, đã đột ngột từ trần tại Dallas, Texas vào hồi 10 giờ 30 sáng Thứ Sáu ngày 12 tháng 2 năm 1999, hưởng thọ 64 tuổi.
Trong khoảng 10 năm vừa qua, chúng tôi liên lạc rất thường xuyên với Ðại Tá Ngạc để yêu cầu ông viết về trận hải chiến Hoàng Sa, nhưng vì nhiều lý do, ông vẫn do dự. Mãi tới cuối năm 1998, vào dịp Lễ Giáng Sinh, ông mới gửi tới Tòa Soạn Nguyệt San Ðoàn Kết bài “Tường Thuật Về Trận Hải Chiến Hoàng Sa” do chính ông viết nhân dịp kỷ niệm 25 năm trận đánh lịch sử này. Ngoài ra, ông cũng đã cho phép chúng tôi phỏng vấn và cung cấp nhiều hình ảnh hiếm có cùng những chi tiết qúi báu về vị trí của các chiến hạm tham chiến để Tòa Soạn có thể sửa lại các phóng đồ về trận hải chiến cho thêm chính xác.
Ðúng 25 năm trước, vào mùa Xuân Giáp Dần năm 1974 , Hải Ðội Trưởng Hà Văn Ngạc đã anh dũng chỉ huy các chiến hạm Hải Quân VNCH chận đánh quân xâm lăng Trung Cộng tại Hoàng Sa. Giờ đây, hương linh chiến hữu Hà Văn Ngạc vừa trở lại với Hoàng Sa để tiếp tục bảo vệ chủ quyền chính đáng của Tổ Quốc Việt Nam tại Biển Ðông.
 

Trân trọng.
Đăng bởi: phamvietdaonv | 11.10.2010

CẢNH BÁO VỀ THỰC PHẨM DOPING

Ở nước ta người chăn nuôi đã không ngần ngại dùng bất cứ hóa chất nào cho dù “độc” nhất để sản xuất “thịt bẩn” miễn sao đạt được tiêu chí “một vốn, mười lời” mà không hề bận tâm tới đạo đức nghề nghiệp.

Thăm một trang trại nuôi lợn, các phóng viên của một tờ báo chuyên ngành đã không kìm được sự sửng sốt vì những con lợn chuẩn bị xuất chuồng ở đây, con nào con nấy hoàn toàn giống như “lợn họa” trong tranh Đông Hồ: “Hơn 100 con heo chuẩn bị xuất chuồng có trọng lượng đều trên 100kg,  hai vai nở tròn căng như 2 quả bóng đá, hai mông căng như 2 quả bóng rổ, bụng thon, da mỏng và bóng, mắt ướt long lanh hừng hực sức sống. Cứ tưởng rằng đấy là giống heo mới nhập nội, nhưng không chúng vẫn chỉ là Yorshire (Đại bạch) đã rất phổ biến nhiều năm nay”. (Đọc tiếp…)

– Theo thông tin từ Hungarie, đã có 7 người thiệt mạng do bùn đỏ tràn;
-Một đứa bé 7 tuổi đã bị mù do bố mẹ bất cẩn sử dụng nước có nhiễm bùn đỏ…
– 800 người dân của 3 làng đã phải sơ tán khẩn cấp khỏi vùng Konlontar;
-Tỷ phú Soros đã tặng 1 triệu USD;
– Nơi xảy ra thảm họa cách thủ đô Budapest 100 dặm;
– Bể bùn đỏ bị vỡ có dung tích 1 triệu m3, tương đương với 400 bể bơi thể thao…
– Mạng lưới y tế của những tỉnh nằm trong lưu cực sông Đanuyp của Romania đã được báo động và tìm các biện pháp đối phó với bùn đỏ;
– 600.000 m3 bùn đỏ đã chảy vào con ngòi Marcal, con ngòi này cháy vào sông Đanuyp; Cá sông Đanuyp bắt đầu chết nổi lên do nhiễm độc bùn đỏ…
( Thông tin sẽ cập nhật về thảm họa bùn đỏ ) (Đọc tiếp…)
Đăng bởi: phamvietdaonv | 10.10.2010

Cây cảnh triệu đô trưng bày mừng Hà Nội 1000 năm

Một nghìn sinh vật cảnh với nhiều kiểu dáng lạ mắt được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội đang thu hút khá đông khách tham quan. Trong số này, có loại giá lên đến hàng triệu USD.

Từ sáng sớm anh Nguyễn Văn Vinh ở Đội Cấn đã có mặt tại Bảo tàng Hà Nội vì mấy hôm nay anh nghe bạn bè kháo nhau về cây cảnh giá 120 tỷ đồng tương đương 6 triệu USD đang trưng bày tại đây.

Tác phẩm mà anh Vinh đang nói đến có tên “Mâm xôi gà”, chủ nhân của nó là anh Phan Văn Thành ỏ Việt Trì (Phú Thọ). Theo chủ nhân của tác phẩm này, đây là một cây quý có tuổi đời hàng trăm năm, đã được chế tác một cách hoàn hảo mô tả đúng như hình thù con gà mâm xôi và hội tụ đủ bốn tiêu chuẩn của một cây cảnh đẹp: cổ, kỳ, mỹ, văn.

Siêu phẩm “Mâm xôi gà” giá 6 triệu đô. Ảnh: T.P (Đọc tiếp…)
Đăng bởi: phamvietdaonv | 09.10.2010

Lần đầu tiên công bố bảo vật Hoàng cung

Sau hơn 50 năm được bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, những bảo vật tượng trưng cho quyền lực của triều đại phong kiến như kim ấn, ngọc tỷ truyền quốc, bảo kiếm… lần đầu được giới thiệu tới công chúng sáng 9/10.

Hoàng cung vốn bí ẩn với với người dân và bảo vật trong hoàng cung lại càng bí ẩn. Hàng trăm năm qua, không nhiều người biết đến và được chiêm ngưỡng những bảo vật này. Chính vì vậy, những bảo vật từ hoàng cung các triều đại phong kiến Việt Nam luôn phủ một bức màn bí ẩn, thậm chí nhiều người cho rằng chúng đã không còn tồn tại hoặc đang nằm ở các bảo tàng, bộ sưu tập trên thế giới, hoặc ngộ nhận một số đồ dùng thông thường trong cung đình là bảo vật hoàng cung. (Đọc tiếp…)

PHẠM VIẾT ĐÀO.

Báo Hà Nội mới gần đây vừa đăng một bài viết rất chi là hoành tráng, với giọng điệu hết sức kẻ cả, bề trên của tác giả Hoàng Thu Vân ( HTV ), đó là bài: Họ đã xúc phạm niềm tự hào dân tộc của người dân Việt Nam…
Ô…hô…Vậy  ai là đối tượng mà tác giả HTV xếp vào cái đám “ họ “ để HTV chụp cho cái mũ: “ đang xúc phạm niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam” đây ? Phải chăng chỉ có HTV mới được quyền tự hào mình đích thực là con Rồng cháu Lạc còn lại họ là cái đám người Việt gốc tre, gốc mít cả sao ? (Đọc tiếp…)

Thơ Thế sự của Phạm Viết Đào.

Không một bệnh viện nào… khánh thành
Trong Đại lễ ngàn năm
Các con bệnh vẫn phải chung nhau 4,5 người giường
Ngậm ngùi nghe Chiếu dời đô vua Lý…
Không một bệnh viện nào… khánh thành
Trong Đại lễ ngàn năm
Đường phố rợp cờ
Không gian Hà Thành rực pháo hoa nội, ngoại
Liệu có làm vơi đi được phần nào nỗi đau thân xác
Của những con bệnh bần hàn
Vật nài từng phút, từng giây để kéo ghì sự sống…
Không một bệnh viện nào…khánh thành
Trong Đại lễ ngàn năm
Hàng ngàn tỷ đồng được giải ngân
Cho những chương trình, dự án
Thành phố có biết bao cao cấp chung cư khánh thành,
Bao khách sạn siêu sao
Bao văn phòng cho thuê choáng lộn
Bao nhà hát xây lên, gióng trống khai trương…
Bao tượng đài được dựng lên
Ghi những huyền tích chiến công
Bao nhà hàng sang trọng
Giành cho những giới có tiền
Tận hưởng phú quý, ăn chơi…
Con số đông nhân dân
Vẫn phải sờ nắn túi mình trong từng phiên chợ
Bởi 300 mặt hàng tăng giá…ngựa phi
Không một bệnh viện nào…khánh thành
Trong Đại lễ ngàn năm ???

P.V.Đ

Blog Phamvietdaonv: Khi Lý Thái tổ ngự thuyền rồng về đến Đại La thì rồng vàng xuất hiện, báo hiệu Minh Chúa ra đời ; còn dịp Đại lễ ngàn năm này thì các báo lại chụp được hình ảnh Rồng Đen ( Hắc Rồng ) xuất hiện thấp thoáng ở phía chân trời có nền màu vàng, không biết dự báo điềm gì đây ?
Rồng có thể đen, có thể tham lam, tăm tối… nhưng trời đất, nhân dân, vận nước thì vẫn vàng son, sáng sủa chăng ?
Dân tộc, đất nước vẫn mãi trường tồn cho dù đang bị ngự trị bởi loại rồng gì; đó là mấy lời ngu kiến giải đoán mò hiện tượng rồng vừa xuất hiện trong những ngày Đại Lễ vừa qua !

Hà Nội dịp Đại lễ ngàn năm có nhiềi Rồng Vàng nhưng là Rồng Vàng trang trí, nhân tạo…


THÔNG BÁO:
Thỉnh thoảng nếu gặp trở ngại không vào được Blog, mời bà con vào theo các cửa sau:
1/ Gõ anonymouse.org thấy xuất hiện cờ của nước Anh và Đức…
2/ Kich vào cờ Anh thấy xuất hiện cửa số, bà con điền địa chỉ blog: Phamvietdaonv.blogspot.com sẽ vào được bình thường.
Phạm Viết Đào.
Đăng bởi: phamvietdaonv | 05.10.2010

THÔNG BÁO VÀO TRANG CHÍNH CỦA PHẠM VIẾT ĐÀO:

Hiện nay trang Blog chính của Phạm Viết Đào có địa chỉ sau đây:

Phamvietdaonv.blogspot.com hiện nhiều bà con xa gần phàn nàn khó vào. Nếu gặp khó khăn mời bà con vào theo các cửa sau đây:

1/ Vào Anonymouse.org sẽ thấy xuất hiện Cờ của nước Anh và Đức, nhấn vào cờ Anh sẽ xuất hiện cửa sổ

2/ Điền địa chỉ: Phamvietdaonv.blogspot.com sẽ vào được tảng chính

Xin cảm ơn bà con…

Phóng sự điều tra nhiều kỳ của Phạm Viết Đào.


-Nguyễn Thị Hoa đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của 40 hộ nông dân, bà con người dân tộc ở Đắk Lắk; Sau vụ bị lừa đảo này, nhiều gia đình đang đứng trước nguy cơ bị Ngân hàng sẽ thu nhà đất để xiết nợ; 2 người đã tự tử vì bị thúc nợ, trong đó 1 người phụ nữ 25 tuổi đã treo cổ chết ?! Bài 1: Điều tra theo lá thư tuyệt mệnh của chị Đào Thị Phúc…

Anh Nguyễn Hộ chồng chị Phúc và 2 con trước bàn thờ vợ vừa quyên sinh… (Đọc tiếp…)

Người dịch: PHẠM VIẾT ĐÀO
Telegraph vừa đưa tin: Các nhà khoa học vừa dự đoán về một thảm họa có thể xảy ra: một vụ nổ của mặt trời vào năm 2013 tại khu vực châu Âu.Trong một cuộc họp báo Tiến sĩ Richard Fisher đã thông báo: sẽ có vụ va chạm của những tia sóng điện từ với một mức độ không thể lường định được. Rất nhiều nhà nghiên cứu cho biết ‘ “ “ vụ nổ mặt trời “ sẽ xảy ra vào năm 2013 khi mà trái đất có thể bị tiếng nổ cực mạnh này xô vào.“ Khu vực xảy ra vụ nổ sẽ dẫn tới bị mất điện kéo dài. Sóng điện tử này sẽ lan tỏa điên cuồng như ánh chớp…” Đó là ý kiến của Tiến sĩ Richard Fisher.Theo các nhà khoa học Anh, vụ nổ mặt trời sẽ rất mạnh có thể phá hủy toàn bộ hệ thống thông tin và gây hậu quả khủng khiếp đối với con người; nó có sức công phá mạnh tương đương với 100 quả bom Hidrogen…Theo các nhà khoa học thì nếu vụ nổ mặt trời này gần quả đất thì rất nhiều quốc gia sẽ bị hủy diệt. Trong một cuộc họp báo Tiến sĩ Liam Fox đã thông báo: Nước Anh, Bắc Triều Tiên, Iran có thể có khả năng hứng chịu thảm họa này.Vào năm 2013 vụ nổ mặt trời sẽ va chạm với trái đất và rất khủng khiếp; nó sẽ hủy diệt toàn bộ các vệ tinh do con người phóng lên vũ trụ và các con tàu thám hiểm không gian.

Theo các chuyên gia NASA thì toàn bộ máy móc điện tử sẽ bị hủy hoại, hệ thống ngân hàng, bệnh viện sẽ bị tê liệt, các trạm kiểm soát không gian chỉ còn là những cục gạch…

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh vừa tuyên bố tuần tới sẽ sang gặp các chuyên gia NASA trong một cuộc hội thảo để bàn cách hạn chế thấp nhất những sự phá hoại do vụ nổ mặt trời gây ra vào năm 2013.“Chúng tôi biết chắc rằng thảm họa này sẽ xảy ra nhưng không lường trước được sự tàn phá của nó đến đâu”- Đó là ý kiến của Tiến sĩ Richard Fisher , Giám đốc của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA khi đề cập tới cơn bão mặt trời này…


P.V.Đ

Đăng bởi: phamvietdaonv | 13.09.2010

VINASHIN DIỄN NGHĨA ( Hồi 2 )

Hồi 2: ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG TƯỞNG HUNG HÓA CÁT; TRONG TÀU NÁT VỚT VÁT KẾ SÁCH TÀU…

La Quán Cơm.

Lại nói, sau khi tự trói mình để Phủ Thừa tướng để chịu tội nhưng được tha về,Tổng quản Thanh Bình ngay tối hôm đó lao ngay đến biệt phủ của Phó Thừa tướng Hoàng Trung vừa để bàn tính việc dâng “ không thành kế “: vừa nhằm mục đích vừa để thoát tội cho mình, giải thoát cho Phủ Thừa tướng đang rơi vào tình cảnh bị vây hãm sau vụ Vinashin; Tình cảnh của Vinashin hiện tại gần giống với trường hợp Gia Cát Võ hầu khi xưa, trong tay có 2500 quân già yếu những phải đối địch với 15 vạn quân Tư Mã Ý…

(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: phamvietdaonv | 07.09.2010

VINASHIN DIỄN NGHĨA… ( Hồi 1 )

Hồi 1: VIỆT THỪA TƯỚNG DŨNG TẤN GẠT LỆ CHÉMTHANH BÌNH; PHÓ THỪA TƯỚNG GIẢI CỨU VINASHIN BẰNG “ KHÔNG THÀNH KẾ ”

La Quán Cơm.

Gò Bách Thảo nằm sát bên bờ Hồ Tây, đại bản doanh của Thừa tướng nước Việt những ngày hè năm 2010 nóng đến trên 40 độ những vẫn tấp nập kẻ vào người ra; việc quân cơ, việc chính trường, việc nội trị xem chừng còn làm cho biệt phủ nóng hơn cả không khí ngoài trời; mặc dù được sử dụng hệ thống điều hòa tổng xịn nhất…Chiều nay, Tổng quản Thanh Bình tự trói mình, cho quân điệu đến biệt phủ Thừa tướng để tạ tội. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: phamvietdaonv | 04.09.2010

VINASHIN DIỄN NGHĨA…

Blog Phamvietdaonv kính báo:

Mời bà con xa gần chuẩn bị đón đọc một số chương hồi của bộ tiểu thuyết chương hồi nhiều tập ly kỳ, hấp dẫn: Vinashin diễn nghĩa…sẽ được giới thiệu ra mắt trong một vài ngày gần đây. (Đọc tiếp…)

NTT: Mấy hôm nay ngồi giám khảo liên hoan nghệ thuật HSSV ngành dạy nghề liền tù tì mới ớ ra: ghét anh nào thì cứ mời hắn làm giám khảo. Về nhìn ngôi nhà mình thấy văng vắng, lại có bài của ông bạn Ngô Minh “quảng cáo” cho thân chủ, vậy đưa lên để bạn đọc nghiệm sinh về cái sự chơi với nhà quảng cáo lợi hại thế nào…

NGÔ MINH

Ngô Minh và Nguyễn Trọng Tạo

* (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: phamvietdaonv | 21.08.2010

ĐÃ CÓ THÔNG TIN CHÍNH THỨC TỪ BỘ NGOẠI GIAO VỀ

YÊU CẦU CỦA BLOG PHAMVIETDAONV: KIỂM CHỨNG THÔNG TIN TRUNG QUỐC XÂM LẤN SÂU LÃNH HẢI VN Ở QUẢNG NGÃI ?

Trong bài: Sẽ nổ ra một Xích Bích đại chiến trên Biển Đông trong thế kỷ XXI, hiển thị ngày 15/8/2010, ( http://vn.360plus.yahoo.com/phamvietdaonv/article?mid=6447&prev=6453&next=6441) Blog Phamvietdaonv đã đề nghị:” Bộ Quốc phòng cho kiểm chứng và công khai thông tin đang được lưu truyển: Trung Quốc đã cho tàu chiến của mình hộ tống dàn khoan thăm dò tiến sâu vào hải phận Việt Nam, cách bờ biển Quảng Ngài 100 hải lý; nếu thông tin này là đúng thì đây là một hành động ngang xương, ngang ngược của nhà cầm quyền Bắc Kinh giống như năm xưa đòi đưa tàu chiến vào cảng Chùa Vẽ…
Nếu Chính phủ thấy chưa thể đối đầu được, chưa đủ sức đối đầu với hành động cướp biển ngang ngược này của Trung Quốc thì cho phép các phương tiện thông tin cá nhân lên tiếng theo phương châm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động: Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy, gộc…Bởi vì ” chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng; nếu chúng ta càng nhân nhượng thì giặc càng lấn tời…Có thể để cho các đoàn thể mitinh phản đối hoặc các cuộc vận động tẩy chay hàng Trung Quốc…Đấu tranh không có nghĩa là nếu Trung Quốc đưa tàu chiến ta cũng đưa tàu chiến hiện đại hơn, đôi khi bằng biện pháp hòa bình, không cần đổ xương máu mà vẫn đạt hiệu quả…Nếu Chính phủ không ngăn cản thì sẽ có hàng triệu người dân xuống đường phản đối Trung Quốc ngay lập tức…” (Đọc tiếp…)

-Việt Nam cần phải tìm mọi cách, cơ hội, diễn đàn chứng minh cho cả thế giới thấy: dã tâm xấu xa bành trướng, bắt nạt nước nhỏ của nhà cầm quyền Bắc Kinh; phải quốc tế hóa và “du kích chiến” vấn đề tranh chấp Biển Đông cả trong lĩnh vực thông tin. Việt Nam cần tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của thế giới để kiềm chế hạ nhiệt cuồng vọng của thế lực bành trướng phương Bắc;

– Phát biểu như ông Thứ trưởng Bộ Quốc phòng rất dễ làm cho thế giới hiểu nhầm: Bắc Kinh không xấu và ác với Việt Nam; quan hệ Việt Nam và Trung Quốc vẫn vô cùng tốt đẹp do đó đừng có ai xía vào chuyện riêng của Việt Nam-Trung Quốc ? Nếu thế giới hiểu như vậy thì nguy cho Việt Nam !

Phúc Lộc Thọ.

(Đọc tiếp…)

-Tại Hà Giang vào cuối những năm 80:Không rõ bên nào chủ động trước nhưng 2 đơn vị lính của phía Trung Quốc và Việt Nam tại điểm chốt tiền tiêu đã thỏa thuận ngầm với nhau là thôi không bắn nhau nữa. Hai bên đã chán cảnh bắn nhau, chém giết nhau…

– Một nhịp cầu hữu nghị tình cờ được xây lên:Từ chỗ hai bên căng thẳng rình bắn nhau từng giây từng phút, lính 2 trạm chốt này đêm đêm đã bí mặt gặp nhau, giao lưu nhảy múa, hát hò và tặng thuốc lá, thuốc lào và nhu yếu phẩm cho nhau ?

Phạm Viết Đào.

(Đọc tiếp…)

Phạm Viết Đào.

Em trai tôi, liệt sĩ Phạm Hữu Tạo, hy sinh đêm ngày 13 rạng sáng ngày 14/6 âm lịch tại mặt trận Vị Xuyên Hà Giang; giấy báo tử ghi hy sinh ngày 12/7/1984 kèm theo giòng chữ: Do tình chất trận chiến đấu ác liệt không lấy được thi hài…Giòng chữ này đã làm mẹ tôi vật vã hàng chục năm trời vì đau đớn và vì thương em…

Đầu năm 1985, tôi đã đánh đường lên tận Hà Giang, tìm đến đơn vị cũ của em trai tôi là Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356 để hỏi cụ thể em trai tôi hy sinh trong hoàn cảnh như thế nào?

Hồi đó chiến sự vẫn còn ác liệt, từ Hà Nội tôi bắt xe lên thị xã Hà Giang và đến ở nhờ anh em tại rạp Hạ Long, đơn vị cùng ngành điện ảnh. (Đọc tiếp…)

Older Posts »

Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.